netsh » ras » appletalk

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh ras appletalk ? Dostępne są następujące polecenia: Polecenia w tym kontekście: ? - Wyświetla listę poleceń. dump - Wyświetla skrypt konfiguracji. help - Wyświetla listę poleceń. set - Ustawia informacje o konfiguracji. show - Wyświetla informacje. Aby wyświetlić pomoc dla polecenia, wpisz polecenie, potem spację, a następnie wpisz ?.

NETSH / RAS / APPLETALK


Quick - Link:
netsh routing ip ospf delete area
Usuwa określony obszar.
netsh routing ipx sap set interface
Aktualizuje konfigurację protokołu w interfejsie.
netsh routing help
Wyświetla listę poleceń.
netsh interface ipv6 6to4 set relay
Ustawia informacje o przekazywaniu 6to4.
netsh routing ip rip dump
Wyświetla skrypt konfiguracji.
Windows-10


... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To


Windows 10 How To


... Windows 11 How To
... Windows 10 FAQZmiany w kontekście `netsh ras appletalk'. / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/pl/Windows_XP/netsh/ras/appletalk.htm
0.077
14547

Quick Text Paste commands and wildcards (placeholder)!

Use the directory tree in the Explorer address line!

Show the Windows 11, 10, ... Experience Index or re-calculation of the performance! 

The Automation category for Windows on Software OK!

Improve horizontal scrolling with the mouse wheel!

Speicherverbrauch durch Dienste in Windows 10/11 erkennen!(0)