netsh » ras » appletalk

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh ras appletalk ? Følgende kommandoer er tilgjengelige: Kommandoer i denne konteksten: ? - Viser en liste over kommandoer. dump - Viser et konfigurasjonsskript. help - Viser en liste over kommandoer. set - Angir konfigurasjonsinformasjon. show - Viser informasjon. Får å se Hjelp for en kommando, skriver du kommandoen etterfulgt av et mellomrom og deretter ?.

NETSH / RAS / APPLETALK


Quick - Link:
netsh firewall show config
Viser brannmurkonfigurasjon.
netsh routing ip ospf delete routefilter
Sletter OSPF-rutefilter.
netsh routing ipx sap show interface
Viser protokollkonfigurasjonen p? et grensesnitt.
netsh interface ipv6 6to4 set state
Angir 6-til-4-tilstanden .
Windows-10


... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To


Windows 10 How To


... Windows 11 How To
... Windows 10 FAQEndrer til konteksten "netsh ras appletalk". / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/no/Windows_XP/netsh/ras/appletalk.htm
0.061
15460
Nintendo Wii-U Fehler-Code beim Verbinden mit Internet Fritz-Box! Install Windows eight and 8.1 without Windows Live ID and Microsoft account! How can I align the Door Note, for example left-justified? Can I define in Windows 8.1 / 10 a program to open multiple file types? Memory is less than the amount of installed memory in Windows 8.1 / 10! Change font size and type for programs on Windows 10 and 8.1! Can I customize the activation key to activate Windows 10, 8.1, Seven? The ejection of the VHD over the MS Explorer in Windows 8.1 / 10! Program parameters eg Windows Command line options! Automatische Wiedergabe für alle Benutzer deaktivieren in Windows 8.1/10 (Autoplay)(0)