NETSH - Windows XP/2000

netsh » ras » appletalk » dump

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh ras appletalk dump ? Bruk: dump Kommentarer: Oppretter et skript som inneholder gjeldende konfigurasjon. Hvis lagret til en fil, kan dette skriptet brukes til å gjenopprette endrede konfigurasjonsinnstillinger.

NETSH / RAS / APPLETALK / DUMP

netsh ras appletalk dump - Windows 2000/XP - kommando Viser et konfigurasjonsskript. / Windows 2000/XP
netsh, ras, appletalk, dump, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh interface add interface
Legger et grensesnitt til ruteren.
netsh routing ip ospf show area
Viser omr?deparametere.
netsh p2p group db
Endrer til konteksten "netsh p2p group db".
netsh routing ipx show staticroute
Viser statiske ruter.
netsh routing ip autodhcp help
Viser en liste over kommandoer.
netsh interface ipv6 delete
Sletter en konfigurasjonsoppf?ring fra en tabell.
... Windows-10
Windows 10 How To

... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To
Viser et konfigurasjonsskript. / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/no/Windows_XP/netsh/ras/appletalk/dump.htm
0.187
14257

Where can I find the contrast designs for poor eyesight in Windows 11?

 /

Show full directory path in Title Bar of Quad-Explorer for Windows!

 /

How can I query whether a path is a folder or directory?

 /

Wie kann man in Windows 10/11 Computersounds ändern?

 /

What is a font?

 /

Can I Change Data Execution Prevention (DEP) settings in Windows-7?

 /

Download free cleanup tool for Windows and MS Server!

 /

Start or Run Google chrome in the Metro Mode in Windows 8.1!

 /

What is a url?

 /

Run The Msi Afterburner also on Windows 10, 11!

 /

Time-controlled event and reactivation timer activate, deactivate!

 /

How can I mark a series of images in a list with checkboxes?

 /