NETSH - Windows XP/2000

netsh » ras

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh ras ? Følgende kommandoer er tilgjengelige: Kommandoer i denne konteksten: ? - Viser en liste over kommandoer. aaaa - Endrer til konteksten "netsh ras aaaa". add - Legger elementer til i en tabell. appletalk - Endrer til konteksten "netsh ras appletalk". delete - Fjerner elementer fra en tabell. dump - Viser et konfigurasjonsskript. help - Viser en liste over kommandoer. ip - Endrer til konteksten "netsh ras ip". ipx - Endrer til konteksten "netsh ras ipx". set - Angir konfigurasjonsinformasjon. show - Viser informasjon. Følgende underkontekster er tilgjengelige: aaaa appletalk ip ipx Får å se Hjelp for en kommando, skriver du kommandoen etterfulgt av et mellomrom og deretter ?.

NETSH / RAS

netsh ras - Windows 2000/XP - kommando Endrer til konteksten "netsh ras". / Windows 2000/XP
netsh, ras, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh routing ip igmp add
Legger en konfigurasjonsoppf?ring til i en tabell.
netsh interface ipv6 set teredo
Angir Teredo-tilstand.
netsh routing ip show protocol
Viser alle konfigurerte IP-protokoller.
netsh ras appletalk help
Viser en liste over kommandoer.
netsh firewall show currentprofile
Viser gjeldende brannmurprofil.
netsh routing ip ospf delete virtif
Sletter angitt virtuelt grensesnitt.
... Windows-10
Windows 10 How To

... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To
Endrer til konteksten "netsh ras". / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/no/Windows_XP/netsh/ras.htm
0.265
12498

Print the File Explorer thumbnails to see it on paper!

 /

Windows 11 and Click Sound for Navigation in File-Explorer! 

 /

Gruppierung der Tastenkürzel Befehle fürs schnelle Einfügen von Texten!

 /

Create a new Favorite Run-Dialog Command, can I?

 /

Der Windows 7, 8.1, 10 Explorer merkt sich die markierten Objekte nicht?

 /

Can I install Windows 11 on Virtual Box?

 /

How can I start the program at a certain time CMD, with examples?

 /

When I use two monitors, the pointer goes on the right side a jump left 6-7 centimeters!

 /

Was ist ein Suchverlauf?

 /

Place the recycle bin in the Windows 11 and 10 Start menu!

 /

I do not want to keep the calendar running in the background!

 /

Wie kann ich verhindern, dass winrar die ZIP-und CAB-Dateien öffnet?

 /