netsh » ras

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh ras ? Følgende kommandoer er tilgjengelige: Kommandoer i denne konteksten: ? - Viser en liste over kommandoer. aaaa - Endrer til konteksten "netsh ras aaaa". add - Legger elementer til i en tabell. appletalk - Endrer til konteksten "netsh ras appletalk". delete - Fjerner elementer fra en tabell. dump - Viser et konfigurasjonsskript. help - Viser en liste over kommandoer. ip - Endrer til konteksten "netsh ras ip". ipx - Endrer til konteksten "netsh ras ipx". set - Angir konfigurasjonsinformasjon. show - Viser informasjon. Følgende underkontekster er tilgjengelige: aaaa appletalk ip ipx Får å se Hjelp for en kommando, skriver du kommandoen etterfulgt av et mellomrom og deretter ?.

NETSH / RAS


Quick - Link:
netsh interface ipv6 set teredo
Angir Teredo-tilstand.
netsh routing ip show protocol
Viser alle konfigurerte IP-protokoller.
netsh ras appletalk help
Viser en liste over kommandoer.
netsh firewall show currentprofile
Viser gjeldende brannmurprofil.
netsh routing ip ospf delete virtif
Sletter angitt virtuelt grensesnitt.
Windows-10


... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To


Windows 10 How To


... Windows 11 How To
... Windows 10 FAQEndrer til konteksten "netsh ras". / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/no/Windows_XP/netsh/ras.htm
0.077
12498
Console command to see IP Address, can I on all Windows OS? Looking for an USB Floppy Emulator on Windows 10 / 11? How can I adjust power options in the notification area of the taskbar! Is the desktop clock suitable for Windows 7 and Windows 8 or 10? How do I force a logoff via command line, Windows 11, 10, 8.1, .. and MS Server? How do I print a list of files in a directory? Adjust swap file pagefile.sys in Windows XP? Can I install the old MS Office on Windows 11, is this  better? The best desktop clocks for Windows? Kann ich Laufwerksnamen / Datenträgerbezeichnung in Windows 10, 11 ändern?(0)