NETSH - Windows XP/2000

netsh » ras » appletalk » set

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh ras appletalk set ? K dispozici jsou následující příkazy: Příkazy v tomto kontextu: set access - Nastaví, zda budou moci klienti používat prostředky mimo server RAS. set negotiation - Nastaví, zda se u připojení vzdáleného přístupu klientů bude vyjednávat o AppleTalk.

NETSH / RAS / APPLETALK / SET

netsh ras appletalk set - Windows 2000/XP - Příkazy Nastaví konfigurační informace. / Windows 2000/XP
netsh, ras, appletalk, set, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh interface ip show icmp
Zobrazí statistiku protokolu ICMP.
netsh routing ip relay show ifbinding
Zobrazí vazby adres IP pro rozhraní.
netsh p2p pnrp cloud flush
Vyprázdní položky mezipaměti.
netsh bridge uninstall
Odebere součást odpovídající aktuálnímu kontextu.
netsh routing ip dnsproxy show interface
Pro zadané rozhraní zobrazí konfiguraci DNS proxy.
netsh interface ipv6 set mobility
Změní parametry mobilní konfigurace.
... Windows-10
Windows 10 How To

... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To
Nastaví konfigurační informace. / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/cz/Windows_XP/netsh/ras/appletalk/set.htm
0.202
14757

Can I force the standby, I don't like hibernate on Windows 11, 10, 8.1 Tablet-PC?

 /

Wi-Fi or WLAN Show Driver Information, how to (Command Prompt)?

 /

The XPS Viewer in Windows 10, uninstall or install this print feature?

 /

Create a new scan profile in order not to repeat settings!

 /

Unter Windows 10 / 11 als Lila Datei-Explorer!

 /

I can't get the part of my MS Surface € 1550 away?

 /

Wie kann ich Windows-7 / 10 im abgesicherten Modus starten?

 /

Why is the program name not Auto Hot Keys for Windows OS?

 /

Was ist Multitexture, Multitexturing (Texture Mapping)!

 /

Where does the program DesktopOK save the file/data when you do a Save?

 /

Can I create Installation DVD from the ISO file of Windows 8.1 or 10!

 /

Die Stop Uhr auf Windows 10!

 /