NETSH - Windows XP/2000

netsh » bridge » uninstall

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh bridge uninstall ? Použití: uninstall Není podporováno. Chcete-li zahájit odinstalaci, přejděte do složky Síťová připojení.

NETSH / BRIDGE / UNINSTALL

netsh bridge uninstall - Windows 2000/XP - Příkazy Odebere součást odpovídající aktuálnímu kontextu. / Windows 2000/XP
netsh, bridge, uninstall, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh routing ipx sap set interface
Na rozhraní aktualizuje konfiguraci protokolu.
netsh routing dump
Zobrazí konfigurační skript.
netsh interface ipv6 6to4 set
Nastaví konfigurační informace.
netsh routing ip rip delete neighbor
Odstraní z rozhraní sousední směrovač RIP.
netsh p2p pnrp diagnostics
Změny kontextu `netsh p2p pnrp diagnostics'.
netsh diag ping ieproxy
Testování rozhraní proxy aplikace Internet Explorer pomocí příkazu Ping
... Windows-10
Windows 10 How To

... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To
Odebere součást odpovídající aktuálnímu kontextu. / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/cz/Windows_XP/netsh/bridge/uninstall.htm
0.234
17059

What are wakelocks?

 /

Can I use the mouse wheel forwarding tool on Windows 11?

 /

Can I save and open searches in Windows 7 ?

 /

Can I compare Images in Multiple Folders?

 /

Status bar or prefer none in the Explorer Views on Windows all OS?

 /

Wo ist der Unterschied zwischen Windows 8 x64 zu x86?

 /

Need program for secure erase of memory cards for Windows 11, 10, ...!

 /

Classic and modern address bar for all Explorer Windows, or both together?

 /

See total directory duration mp3 file and video in explorer on Windows 11, 10, 8.1, ...!

 /

Automatically shut down the PC with a lower CPU load, or something else?

 /

Where is the difference to shut down and reboot Windows 10 (8.1, IE 11, 7)?

 /

Change Windows Desktop Icon Size and View, plus save!

 /