netsh » interface » ipv6 » set » mobility

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh interface ipv6 set mobility ? Použití: set mobility [[security=]enabled|disabled] [[bindingcachelimit=]] [[correspondentnode=]enabled|disabled] [[store=]active|persistent] Parametry: Parametr Hodnota security - určuje, zda musí být aktualizace vazeb zabezpečeny; bindingcachelimit - maximální počet položek v mezipaměti vazeb; correspondentnode - určuje, zda je funkce odpovídajícího uzlu (CN) povolena nebo zakázána (výchozí); store - jedna z následujících hodnot: active: změna platí pouze do dalšího restartování; persistent: změna je trvalá (výchozí). Poznámky: Změní parametry mobilní konfigurace. Příklad: set mobility security=disabled bindingcachelimit=1000 corr=enabled

NETSH / INTERFACE / IPV6 / SET / MOBILITY


Quick - Link:
netsh interface ipv6 isatap show
Zobrazí informace.
netsh routing ip set persistentroute
Upraví trvalou statickou trasu.
netsh ras aaaa set authentication
Nastaví zprostředkovatele ověřování.
netsh firewall help
Zobrazí seznam příkazů.
netsh routing ip ospf add area
Přidá oblast.
Windows-10


... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To


Windows 10 How To


... Windows 11 How To
... Windows 10 FAQZmění parametry mobilní konfigurace. / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/cz/Windows_XP/netsh/interface/ipv6/set/mobility.htm
0.062
17139
Wie finde ich Bilder mit Find.Same.Images.OK! Explorer 4 X for all Windows 11, 10, ... etc. User, Admins and Novice! The alternative test page printout for all Windows 11, 10, ...  OS! Ähnliche Fotos einfach per Tastatur auswählen! Quad Explorer with single window mode plus preview! Help I have too many smartphone pictures, what should I do? Help I have too many smartphone pictures, what should I do? Bei niedriger Netzwerklast den PC herunterfahren oder in Standby setzen! Scan a document with a front and back page and save it as multi single PDF! Registerkarten für die cmd.exe und powershell.exe!(0)