NETSH - Windows XP/2000

netsh ğ ras ğ appletalk ğ set

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh ras appletalk set ? Aşağıdaki komutlar kullanılabilir: Bu içerikteki komutlar: set access - İstemcilerin RAS sunucusu ötesinde erişim verilip verilmeyeceğini ayarlar. set negotiation - Appletalk üzerinde istemci uzaktan erişim bağlantıları için anlaşılıp anlaşılmyacağını ayarlar.

NETSH / RAS / APPLETALK / SET

netsh ras appletalk set - Windows 2000/XP - Komutları Yap?land?rma bilgilerini belirler. / Windows 2000/XP
netsh, ras, appletalk, set, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh interface ip show icmp
ICMP istatistiklerini görüntüler.
netsh routing ip relay show ifbinding
Arabirimler için IP adresi ba?lamalar?n? gösterir.
netsh p2p pnrp cloud flush
Önbellek girdilerini temizler.
netsh bridge uninstall
Geçerli ba?lama karş?l?k gelen bileşeni kald?r?r.
netsh routing ip dnsproxy show interface
belirtilen arabirim için DNS proxy yap?land?rmas?n? gösterir.
netsh interface ipv6 set mobility
De?işkenlik yap?land?rmas? parametrelerini de?iştirir.
... Windows-10
Windows 10 How To

... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To
Yap?land?rma bilgilerini belirler. / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/tr/Windows_XP/netsh/ras/appletalk/set.htm
0.186
14603

Touch, Touch Multi Touch Test auf Windows 11, 10, 8.1, ...!

 /

No support for Windows 7 and 8.1 with new processors!

 /

Change timestamps of folders and files quickly and effectively!

 /

Windows always in the foreground under Windows 11, 10, 8.1, ...!

 /

Start the Aero Desktop Clock with Windows, but how?

 /

Export front pages PDF and export back pages PDF!

 /

Add PDFs and images to the PDF?

 /

Update Windows 10/11 to Windows 10/11 as a repair option!

 /

Prevent my computer from sleeping, but still allow the screen off?

 /

What are printer settings?

 /

A little helpers, I have still not found, something like "minimize to tray"?

 /

What is a SD memory card?

 /