NETSH - Windows XP/2000

netsh » interface » ip » set » wins

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh interface ip set wins ? Sposób użycia: set wins [name=] [source=]dhcp|static [addr=]|none Parametry: Etykieta Wartość name - Nazwa interfejsu. source - Jedna z następujących wartości: dhcp: Ustawia DHCP jako źródło dla konfigurowania serwerów WINS dla podanego interfejsu. static: Ustawia źródło dla konfigurowania serwerów WINS na lokalną konfigurację statyczną. addr - Jedna z następujących wartości: : Adres IP serwera WINS. none: Oczyszcza listę serwerów WINS. Uwagi: Ustawia konfigurację serwerów na tryb DHCP lub tryb statyczny. Tylko wtedy, gdy parametr "source" przyjmuje wartość "static", również opcja "addr" staje się dostępna dla konfigurowania listy statycznej adresów IP serwerów WINS dla podanego interfejsu. Przykłady: set wins name="Połączenie lokalne" source=dhcp set wins "Połączenie lokalne" static 10.0.0.1

NETSH / INTERFACE / IP / SET / WINS

netsh interface ip set wins - Windows 2000/XP - polecenie Ustawia tryb i adresy serwera WINS. / Windows 2000/XP
netsh, interface, ip, set, wins, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh routing ip relay install
Instaluje protokół routingu odpowiadający bieżącemu kontekstowi.
netsh p2p idmgr show identities
Wyświetla listę tożsamości.
netsh bridge set
Ustawia informacje o konfiguracji.
netsh routing ip dnsproxy set global
Ustawia globalne parametry serwera proxy DNS.
netsh interface ipv6 set address
Modyfikuje informacje o adresie IPv6.
netsh routing ip show boundarystats
Wyświetla granice multiemisji IP
... Windows-10
Windows 10 How To

... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To
Ustawia tryb i adresy serwera WINS. / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/pl/Windows_XP/netsh/interface/ip/set/wins.htm
0.171
15160

Hard drive speed with command prompt or PowerShell!

 /

How can I start another registry editor extra window?

 /

Direct Download free antivirus software for Windows from Microsoft (7,8,Vista,xp)!

 /

Difference Individual photos and images from directorys?

 /

Was sind Zeitzonen?

 /

Excel Tag Uhrzeit Text behandeln und Tage dazu addieren, aber wie?

 /

Was ist der Mandela Effekt?

 /

Problem beim Erstellen der Installations-DVD für Windows-10 (Download, Media Creation Tool)?

 /

Can I eject drive with this tool under Windows 11?

 /

Save your favorite notes and use them again and again!

 /

Check if all directorys enjoy virus protection under Windows 10!

 /

Windows 11 fonts and fonts folder?

 /