NETSH - Windows XP/2000

netsh » interface » ipv6 » set » global

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh interface ipv6 set global ? Sposób użycia: set global [[defaultcurhoplimit=]] [neighborcachelimit=] [[routecachelimit=]] [[reassemblylimit=]] [[store=]active|persistent] Parametry: Etykieta Wartość defaultcurhoplimit - Domyślny limit przeskoków wysłanych pakietów. neighborcachelimit - Maksymalna liczba wpisów buforu sąsiada. routecachelimit - Maksymalna liczba wpisów buforu trasy. reassemblylimit - Maksymalny rozmiar buforu ponownego asemblowania. store - Jedna z następujących wartości: active: zmiana jest obecna tylko do następnego rozruchu. persistent: zmiana jest trwała (domyślnie). Uwagi: Modyfikuje ogólne parametry konfiguracji globalnej. Przykład: set global 32 100 100000

NETSH / INTERFACE / IPV6 / SET / GLOBAL

netsh interface ipv6 set global - Windows 2000/XP - polecenie Modyfikuje ogólne parametry konfiguracji globalnej. / Windows 2000/XP
netsh, interface, ipv6, set, global, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh routing ipx sap set global
Aktualizuje globalną konfigurację protokołu.
netsh routing dump
Wyświetla skrypt konfiguracji.
netsh interface ipv6 6to4 set interface
Ustawia informacje o konfiguracji interfejsu 6to4.
netsh routing ip rip delete peerfilter
Usuwa filtr dla zaakceptowanych serwerów równorzędnych.
netsh p2p pnrp diagnostics help
Wyświetla listę poleceń.
netsh diag ping loopback
Sprzężenie zwrotne usługi ping (127.0.0.1).
... Windows-10
Windows 10 How To

... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To
Modyfikuje ogólne parametry konfiguracji globalnej. / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/pl/Windows_XP/netsh/interface/ipv6/set/global.htm
0.156
17700

The aero clock with star textures a little USA!

 /

Will my programs work with Windows 11?

 /

ERR_EMPTY_RESPONSE, Message?

 /

How to disable button program app grouping in Windows 7 Taskbar?

 /

Use a BAT file if you have problems with complex commands!

 /

Kann man Programmnamen in der Windows 10 Taskleiste anzeigen (Symbole)?

 /

For what please these energy efficiency improvements for MS Windows OS?

 /

What is Time Machine?

 /

Change Windows Desktop Icon Size and View, plus save!

 /

Unterschiedliche Dateitypen in unterschiedlichen Farben hervorheben!

 /

Shredder for Windows Desktop and Server OS!

 /

8 Solutions to find the Task Manager in Windows 10 or 8.1!

 /