NETSH - Windows XP/2000

netsh » ras » aaaa » show » authserver

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh ras aaaa show authserver ? show authserver [ [name = ] server ] Zobrazí podrobné informace o serveru ověřování. name Název DNS nebo adresa IP serveru společnosti RADIUS Není-li zadán název serveru, budou zobrazeny všechny konfigurované servery ověřování.

NETSH / RAS / AAAA / SHOW / AUTHSERVER

netsh ras aaaa show authserver - Windows 2000/XP - Příkazy Zobrazí servery společnosti RADIUS, které se používají k ověřování. / Windows 2000/XP
netsh, ras, aaaa, show, authserver, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh winsock reset
Resetuje katalog Winsock do čistého stavu.
netsh routing ip delete interface
Odstraní předávání mezi protokoly IP na zadaném rozhraní.
netsh interface ipv6 isatap dump
Zobrazí konfigurační skript.
netsh routing ip routerdiscovery uninstall
Odebere směrovací protokol odpovídající aktuálnímu kontextu.
netsh ras aaaa dump
Zobrazí konfigurační skript.
netsh firewall add portopening
Přidá konfiguraci portu do nastavení brány firewall.
... Windows-10
Windows 10 How To

... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To
Zobrazí servery společnosti RADIUS, které se používají k ověřování. / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/cz/Windows_XP/netsh/ras/aaaa/show/authserver.htm
0.171
20517

The alternative short notes Sticky Notes excluding Microsoft Store Windows 10!

 /

Can I compress the non compressible files with 7-zip?

 /

Schneller Zugriff auf essenzielle Laufwerks und System Funktionen!

 /

Ist meine Festplatte HDD, oder SSD unter Windows 11, 10, 8.1?

 /

A short, how do I use the new file time stamp setter!

 /

How to turn On and Off the Tablet Mode in Windows 10?

 /

Permanently delete files from system default setting!

 /

Start a program at the command prompt via the command line!

 /

Wie kann ich ein Registry Key per Batch Datei löschen?

 /

How can I set the Windows turn off timer / shut down (11 / 10 / 8.1 / 7)?

 /

MMT Installer, Portable, und Desktop Version Unterschied!

 /

How can I change or adapt the window color in the Win-7 basic design?

 /