NETSH - Windows XP/2000

netsh » ras » aaaa » show

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh ras aaaa show ? K dispozici jsou následující příkazy: Příkazy v tomto kontextu: show accounting - Zobrazí stávajícího zprostředkovatele účtování. show acctserver - Zobrazí servery společnosti RADIUS, které se používají k účtování. show authentication - Zobrazí stávajícího zprostředkovatele ověřování. show authserver - Zobrazí servery společnosti RADIUS, které se používají k ověřování.

NETSH / RAS / AAAA / SHOW

netsh ras aaaa show - Windows 2000/XP - Příkazy Zobrazí informace. / Windows 2000/XP
netsh, ras, aaaa, show, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh routing ipx rip add filter
Do seznamu filtrů přidá položku filtr protokolu.
netsh ras ipx set
Nastaví konfigurační informace.
netsh interface ip set dns
Nastavuje režim a adresy serveru DNS.
netsh routing ip relay install
Nainstaluje směrovací protokol odpovídající aktuálnímu kontextu.
netsh p2p idmgr show groups
Zobrazí seznam identit a skupin.
netsh bridge help
Zobrazí seznam příkazů.
... Windows-10
Windows 10 How To

... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To
Zobrazí informace. / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/cz/Windows_XP/netsh/ras/aaaa/show.htm
0.155
12224

Memory upgrade on Samsung Galaxy can I modify (Android)?

 /

Programme im Windows Kompatibilitätsmodus starten und ausführen?

 /

Taskkill mit der Cmd.exe korrekt und sinnvoll einsetzen mit Beispielen?

 /

The sticky notes Windows 10 or Windows 11!

 /

Quickly paste often used text om Windows via Clipboard Copy / Paste commands!

 /

How can i force move or copy of the data while dragging?

 /

Stop Watch also known as chronograph, from ancient greek language! 

 /

Where is the desktop directory on Windows 11?

 /

What is native resolution?

 /

Turn off Auto Connections to WiFi on Windows 10 / 11 (Wireless, WLAN)?

 /

Make the keyboard more easier to use on Windows 8.1 / 10!

 /

Old File Explorer Windows 11 Desktop Shortcut!

 /