NETSH - Windows XP/2000

netsh » interface » ip » set » dns

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh interface ip set dns ? Použití: set dns [name=]<řetězec> [source=]dhcp|static [addr=]|none [[register=]none|primary|both] Parametry: Příznak Hodnota name - Název rozhraní. zdroj - Jedna z následujících hodnot: dhcp: Pro zadané rozhraní nastaví server DHCP jako zdroj pro konfigurování serverů DNS. static: Nastaví zdroj pro konfigurování serverů DNS k místní statické konfiguraci. addr - Jedna z následujících hodnot: : Adresa pro server DNS. none: Vymaže seznam serverů DNS. register - Jedna z následujících hodnot: none: Zakáže dynamickou registraci v systému DNS primary: Registruje pouze pod výchozí příponou DNS. both: Registruje pod výchozí příponou i příponou podle připojení. Poznámky: Nastaví konfiguraci serveru DNS na režim serveru DHCP nebo na statický režim. Pouze v případě zdroje static je k dispozici také možnost addr pro konfigurování statického seznamu adres IP serveru DNS pro zadané rozhraní. Příklady: set dnsname="Připojení místní sítě" source=dhcp set dns"Připojení místní sítě" static 10.0.0.1

NETSH / INTERFACE / IP / SET / DNS

netsh interface ip set dns - Windows 2000/XP - Příkazy Nastavuje režim a adresy serveru DNS. / Windows 2000/XP
netsh, interface, ip, set, dns, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh routing ip relay delete interface
Zakáže na rozhraní přenosového agenta DHCP.
netsh p2p idmgr dump
Zobrazí konfigurační skript.
netsh add helper
Nainstaluje knihovnu DLL pomocníka.
netsh routing ip dnsproxy
Změny kontextu `netsh routing ip dnsproxy'.
netsh interface ipv6 isatap show
Zobrazí informace.
netsh routing ip set persistentroute
Upraví trvalou statickou trasu.
... Windows-10
Windows 10 How To

... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To
Nastavuje režim a adresy serveru DNS. / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/cz/Windows_XP/netsh/interface/ip/set/dns.htm
0.171
15285

Change Shared Folders and Hard Drives in Windows 7 or add and remove!

 /

How to delete or remove applications on Facebook.com and chainge the settings?

 /

How can I remove delete jobs from the Windows Restart job!

 /

Make the pictures evaluation in the alternative Explorer under Windows!

 /

How can i browse FTP directorys in Explorer Views, do you support SFTP?

 /

Can I change drive letter name in Windows 10 / 11, how to?

 /

Change image of Windows 8.1 and 10 lock screen (select, delete)!

 /

Slow data transfer in the home network on a notebook, laptop or PC?

 /

Commando line to see the WLAN info on Windows 10/11!

 /

Kann ich auch Verknüpfungen am Windows 11 Desktop erstellen!

 /

Wie kann man den Master Boot Record bei Windows-XP wiederherstellen?

 /

I no longer want to test the touch monitor for multi touch functionality!

 /