NETSH - Windows XP/2000

netsh » interface » ip » set » dns

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh interface ip set dns ? Sposób użycia: set dns [name=] [source=]dhcp|static [addr=]|none [[register=]none|primary|both] Parametry: Etykieta Wartość name - Nazwa interfejsu. source - Jedna z następujących wartości: dhcp: Ustawia DHCP jako źródło dla konfigurowania serwerów DNS dla podanego interfejsu. static: Ustawia źródło dla konfigurowania serwerów DNS na lokalną konfigurację statyczną. addr - Jedna z następujących wartości: : Adres IP serwera DNS. none: Oczyszcza listę serwerów DNS. register - Jedna z następujących wartości: none: Wyłącza rejestrację dynamicznego DNS. primary: Rejestruje tylko pod podstawowym sufiksem DNS. both: Rejestruje zarówno pod podstawowym sufiksem DNS, jak i pod sufiksem specyficznym dla połączenia. Uwagi: Ustawia konfigurację serwerów na tryb DHCP lub tryb statyczny. Tylko wtedy, gdy parametr "source" przyjmuje wartość "static", również opcja "addr" staje się dostępna dla konfigurowania listy statycznej adresów IP serwerów DNS dla podanego interfejsu. Przykłady: set dns name="Połączenie lokalne" source=dhcp set dns "Połączenie lokalne" static 10.0.0.1 primary

NETSH / INTERFACE / IP / SET / DNS

netsh interface ip set dns - Windows 2000/XP - polecenie Ustawia tryb i adresy serwera DNS. / Windows 2000/XP
netsh, interface, ip, set, dns, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh routing ip ospf show routefilter
Wyświetla informacje o trasie filtru protokołu OSPF.
netsh p2p group resolve
Rozpoznaje uczestnika grupy i wyświetla jego adres.
netsh show helper
Wyświetla listę pomocników najwyższego poziomu.
netsh routing ip delete
Usuwa wpisy konfiguracji z listy wpisów.
netsh interface ipv6 install
Instaluje IPv6.
netsh routing ip routerdiscovery show
Wyświetla informacje.
... Windows-10
Windows 10 How To

... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To
Ustawia tryb i adresy serwera DNS. / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/pl/Windows_XP/netsh/interface/ip/set/dns.htm
0.187
14788

Sie benötigen für das sichere Löschen von Festplatten ein schnelles Tool?

 /

Surface Go or Pro?

 /

Wie lange dauert die Installation von Windows 11?

 /

Trace Route O.K. path of your data packets over the internet the Freeware!

 /

How can I get rid of the Desktop Pixel Query Software on Windows 11, 10, ...?

 /

Easy deleted on restart the temporary directory!

 /

How do I change the logon screen background from Windows 10/11?

 /

Can I continue to use the desktop calendar under Windows 11?

 /

Wie kann ich die Defragmentierung in Windows 7, 8.1 öffnen, bzw. die Festplatte defragmentieren?

 /

DesktopOK isn't saving my desktop icons. How do i uninstall it?

 /

Backing up and restoring the position of icons on your desktop!

 /

Windows 10 Home or Pro version?

 /