NETSH - Windows XP/2000

netsh » interface » ip » set

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh interface ip set ? K dispozici jsou následující příkazy: Příkazy v tomto kontextu: set address - Zadanému rozhraní nastaví adresu IP nebo výchozí bránu. set dns - Nastavuje režim a adresy serveru DNS. set wins - Nastaví adresy a režim serveru WINS.

NETSH / INTERFACE / IP / SET

netsh interface ip set - Windows 2000/XP - Příkazy Nastaví konfigurační informace. / Windows 2000/XP
netsh, interface, ip, set, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh routing ip ospf install
Nainstaluje směrovací protokol odpovídající aktuálnímu kontextu.
netsh lan set tracing
Povolí nebo zakáže trasování.
netsh routing ipx set interface
Aktualizuje konfiguraci IPX na rozhraní.
netsh routing ip add preferenceforprotocol
Přidá úroveň předvolby pro směrovací protokol.
netsh interface ipv6 6to4 show routing
Zobrazí stav směrování typu 6to4.
netsh routing ip rip set interface
Upraví konfiguraci protokolu RIP na zadaném rozhraní.
... Windows-10
Windows 10 How To

... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To
Nastaví konfigurační informace. / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/cz/Windows_XP/netsh/interface/ip/set.htm
0.171
14513

Monitor.Turn.Off.Timer.OK switch off the monitor after the time has elapsed!

 /

New solution to add and delete Windows 10/11 accounts!

 /

Help Windows 11 has no paging file, why?

 /

Should you always shut down the PC?

 /

Auto Hide the Mouse Cursor on MS Windows 11, 10, ... Desktop and Server OS!

 /

Remove transparent icons on the Windows 10/11 desktop?

 /

Unterschiedliche Dateitypen in unterschiedlichen Farben hervorheben!

 /

Desktop Pointer Stick as an Blue Office Clamp for Windows!

 /

MS Outlook Nachrichten Sound aktivieren oder deaktivieren!

 /

Is running as administrator program dangerous on Windows 10/11!

 /

Is my Office 365 / 2016 activated, how can I see it?

 /

Help, Windows 11 doesn't have a performance index, why!

 /