NETSH - Windows XP/2000

netsh » routing » ip » delete » interface

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh routing ip delete interface ? Použití: delete interface [name=]<řetězec> Parametry: Příznak Hodnota name - Název rozhraní, které má být odstraněno. Poznámky: Pro zadané rozhraní odstraní a odebere předávání mezi protokoly IP. Příklady: delete interface name="Připojení místní sítě"

NETSH / ROUTING / IP / DELETE / INTERFACE

netsh routing ip delete interface - Windows 2000/XP - Příkazy Odstraní předávání mezi protokoly IP na zadaném rozhraní. / Windows 2000/XP
netsh, routing, ip, delete, interface, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh routing ip ospf delete
Odebere položku konfigurace z tabulky.
netsh lan add profile
K zadanému rozhraní v počítači přidá profil sítě LAN.
netsh routing ipx sap set filter
V seznamu filtrů aktualizuje položku filtr protokolu.
netsh ras show user
Zobrazí vlastnosti RAS uživatele.
netsh interface ipv6 6to4 help
Zobrazí seznam příkazů.
netsh routing ip rip delete announcefilter
Odstraní filtr oznámení z rozhraní.
... Windows-10
Windows 10 How To

... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To
Odstraní předávání mezi protokoly IP na zadaném rozhraní. / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/cz/Windows_XP/netsh/routing/ip/delete/interface.htm
0.202
19692

Monitor status, temperature, status of the hard drives SSD, HHD, ...?

 /

What is a proxy?

 /

Andere Fenster im To-Tray Bereich über Rechtsklick auf das Schließen-Button!

 /

Print multiple pictures on one page, Windows 11/10!

 /

Files that are younger than the date can be deleted via the command line!

 /

How to activate the quick start of Windows 11?

 /

Difference between CPU, FPU, GPU?

 /

Mouse pointing acceleration and primary key under Windows 11!

 /

Start or Run Google chrome in the Metro Mode in Windows 8.1!

 /

To-Tray über das Schließen-Button funktioniert nicht mehr?

 /

Printer connection and printing problems!

 /

In Windows 10,11, ... install additional language packs, but how?

 /