NETSH - Windows XP/2000

netsh » winsock » reset

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh winsock reset ? Použití: reset Poznámky: Resetuje katalog Winsock do čistého stavu. Všechny dříve nainstalované zprostředkovatele služeb vrstvy Winsock bude nutné přeinstalovat. Tento příkaz nemá vliv na položky zprostředkovatele oboru názvů Winsock.

NETSH / WINSOCK / RESET

netsh winsock reset - Windows 2000/XP - Příkazy Resetuje katalog Winsock do čistého stavu. / Windows 2000/XP
netsh, winsock, reset, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh routing ip nat install
Nainstaluje směrovací protokol odpovídající aktuálnímu kontextu.
netsh interface portproxy set v6tov6
Aktualizuje položku pro naslouchání na portu IPv6 a připojení přes server proxy prostřednictvím protokolu IPv6.
netsh routing ipx rip help
Zobrazí seznam příkazů.
netsh ras ipx set nodereq
Nastaví, zda budou mít klienti možnost si vyžádat své číslo uzlu IPX.
netsh interface ip show config
Zobrazí adresu IP a další informace.
netsh routing ip relay show
Zobrazí informace
... Windows-10
Windows 10 How To

... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To
Resetuje katalog Winsock do čistého stavu. / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/cz/Windows_XP/netsh/winsock/reset.htm
0.186
14974

Weitere Uhrzeiten in der Windows 11 Taskleiste aktivieren!

 /

Folder total size in the File-Explorer Status-Bar?

 /

Quick access to essential drive and system functions!

 /

Wie öffne ich im Datei-Explorer Dieser PC anstelle vom Schnellzugriff?

 /

Where are the Auto Update settings in Windows 10 (enable / disable)?

 /

Auto login in Windows 10 excluding password?

 /

Den TelNet Client unter Windows 10, 8.1, ... aktivieren/deaktivieren!

 /

Start Q-Dir with *.QDR settings from the Task-Bar in Windows (11,10,8.1,7)?

 /

Workplace, This PC and computer, where is the difference?

 /

Adjust sound volume in Windows 11?

 /

Where can I find the quick settings in Windows 11?

 /

Delete temporary files and others automatically under Windows 11 and 10!

 /