NETSH - Windows XP/2000

netsh ras aaaa show authserver

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh ras aaaa show authserver ? show authserver [ [name = ] server ] Viser detaljert informasjon om en godkjenningsserver. name DNS-navnet eller IP-adressen til RADIUS-serveren Hvis intet servernavn angis, vil alle konfigurerte godkjenningsservere vises.

NETSH / RAS / AAAA / SHOW / AUTHSERVER

netsh ras aaaa show authserver - Windows 2000/XP - kommando Viser RADIUS-server(e) som brukes til godkjenning. / Windows 2000/XP
netsh, ras, aaaa, show, authserver, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh winsock reset
Tilbakestiller Winsock-katalogen til en ren tilstand.
netsh routing ip delete interface
Sletter IP-videresending p? et angitt grensesnitt.
netsh interface ipv6 isatap dump
Viser et konfigurasjonsskript.
netsh routing ip routerdiscovery uninstall
Fjerner rutingsprotokollen som svarer til gjeldende kontekst.
netsh ras aaaa dump
Viser et konfigurasjonsskript.
netsh firewall add portopening
Legger til portkonfigurasjon for brannmur.
... Windows-10
Windows 10 How To

... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To
Viser RADIUS-server(e) som brukes til godkjenning. / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/no/Windows_XP/netsh/ras/aaaa/show/authserver.htm
0.249
17096

Where is the classic calculator in Windows 11, 10, ... (find, start, run)?

 /

Open the power options in Windows 10/11!

 /

Where did my downloads go on Windows 11/10!

 /

Screensavers prevent under Windows 11, 10, 8.1, ...!

 /

Should I use the official Windows 11 download?

 /

Tray-Funktion, um eine Windows-Desktop-Farbe zu ermitteln!

 /

OneDrive.exe - Invalid image on Windows 11/10!

 /

How can I use multiple virtual desktops on Windows 10/11?

 /

From Windows 10 Start, Run as Admin the two solutions!

 /

Detect the time until the battery is full or empty under Windows 11!

 /

Export file time and conveniently edit or modify in Excel or Calc!

 /

File search with filter and (include or exclude) the files!

 /