NETSH - Windows XP/2000

netsh » ras » aaaa » show » authserver

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh ras aaaa show authserver ? show authserver [ [name = ] sunucu ] Bir kimlik doğrulama sunucusuyla ilgili ayrıntılı bilgi görüntüler. name RADIUS sunucusunun DNS adı ya da IP adresi Herhangi bir sunucu adı belirtilmezse, yapılandırılmış bütün kimlik doğrulama sunucuları görüntülenir.

NETSH / RAS / AAAA / SHOW / AUTHSERVER

netsh ras aaaa show authserver - Windows 2000/XP - Komutları Kimlik do?rulama için kullan?lan RADIUS sunucular?n? gösterir. / Windows 2000/XP
netsh, ras, aaaa, show, authserver, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh winsock reset
Winsock Katalo?u'nu düzgün bir duruma döndürür.
netsh routing ip delete interface
Belirtilen arabirim üstünde IP iletimini siler.
netsh interface ipv6 isatap dump
Bir yap?land?rma komut dosyas?n? gösterir.
netsh routing ip routerdiscovery uninstall
Geçerli içeri?e ait yönlendirme iletiºim kural?n? kald?r?r.
netsh ras aaaa dump
Bir yap?land?rma komut dosyas?n? gösterir.
netsh firewall add portopening
Güvenlik duvar? ba?lant? noktas? yap?land?rmas?n? ekler.
... Windows-10
Windows 10 How To

... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To
Kimlik do?rulama için kullan?lan RADIUS sunucular?n? gösterir. / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/tr/Windows_XP/netsh/ras/aaaa/show/authserver.htm
0.155
18898

Eigenes Bild als Desktophintergrund in Windows 8.1 und Acht verwenden (ändern, einsetzen)!

 /

Desktop, icons and taskbar are suddenly gone on Windows 11, 10, 8.1, ...!

 /

For Windows 11 display of the battery status as a tool tip in the taskbar!

 /

User Requests?

 /

Wie benutze ich dieses Pixel Abfrage Tool auf MS Windows 11, 10, ... OS?

 /

Where is MS Paint in Windows 10 / 11, can I find,  run, start?

 /

Command line to customize the drive label of a drive!

 /

When you log off on Windows, save desktop icons but restore them manually!

 /

Can I find on Windows 10/11 a downloaded program or APP?

 /

Wo finde ich die Standard-Programm-Einstellungen in Windows 8.1, 10, für Datei -Erweiterungen, -Formate, -Typen?

 /

Group policy update on Windows 11, 10, ... command line!

 /

DesktopOK only as Unicode from version 4.63!

 /