netsh » ras » aaaa » add » acctserver

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh ras aaaa add acctserver ? add acctserver [ name = ] serwer [ [secret =] hasło [init-score =] PoczątkowyWynik [port =] port [timeout = ] limit_czasu [messages = ] ENABLED|DISABLED ] Dostarcza adres IP lub nazwę serwera RADIUS na potrzeby kont. name Nazwa DNS lub adres IP serwera RADIUS secret Wspólne hasło init-score Początkowy wynik (priotytet serwera) port Ustawia port do przesyłania żądań uwierzytelniania. timeout Limit czasu, po którym serwer RADIUS jest oznaczany jako niedostępny (sekundy) messages Czy wysyłać wiadomości o kontach.

NETSH / RAS / AAAA / ADD / ACCTSERVER


Quick - Link:
Windows-10


... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To


Windows 10 How To


... Windows 11 How To
... Windows 10 FAQDodaje serwer kont RADIUS. / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/pl/Windows_XP/netsh/ras/aaaa/add/acctserver.htm
0.186
14573

Automatisch den Mauszeiger ergo Pointer unter Windows 11 / 10 / 8.1 ausblenden ...!

Direkt zu den Windows 11 WiFi Einstellungen als Verknüpfung!

Favorites KOs for a quick termination of the windows processes!

The drawing / paint program under Windows 11!

Select the speaker for playback in Windows 11!

Test for Graphics Cards on MS Windows 11, 10, ... Server OS(0)