NETSH - Windows XP/2000

netsh » ras » aaaa » add » acctserver

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh ras aaaa add acctserver ? add acctserver [ name = ] server [ [secret =] tajný klíč [init-score =] Počáteční skóre [port =] port [timeout =] prodleva [messages = ] ENABLED|DISABLED ] Poskytuje adresu IP nebo název serveru společnosti RADIUS pro požadavky ověřování. name Název DNS nebo adresa IP serveru společnosti RADIUS secret Sdílený tajný klíč init-score Počáteční skóre (priorita serveru) port Nastaví port pro odesílání požadavků ověřování timeout Čas (sekundy), který zbývá do skončení přístupu k serveru společnosti RADIUS messages Zapnuto nebo vypnuto odesílání zpráv

NETSH / RAS / AAAA / ADD / ACCTSERVER

netsh ras aaaa add acctserver - Windows 2000/XP - Příkazy Přidá server účtování společnosti RADIUS. / Windows 2000/XP
netsh, ras, aaaa, add, acctserver, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh routing ip nat set interface
Změní parametry NAT pro rozhraní.
netsh interface portproxy show v4tov4
Zobrazí parametry připojení přes server proxy prostřednictvím protokolu IPv4 k dalšímu portu IPv4.
netsh routing ipx rip set global
Aktualizuje globální konfiguraci protokolu.
netsh ras ipx show config
Zobrazí aktuální konfiguraci IPX RAS.
netsh interface ip show interface
Zobrazí statistiku rozhraní protokolu IP.
netsh routing ip relay show ifconfig
Zobrazí konfigurace přenosového agenta DHCP pro jednotlivá rozhraní.
... Windows-10
Windows 10 How To

... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To
Přidá server účtování společnosti RADIUS. / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/cz/Windows_XP/netsh/ras/aaaa/add/acctserver.htm
0.156
17369

Can I continue to use the 3D desktop picture tool on Windows 11?

 /

Easy ways to get the Windows 10/11 product key (not a hack)!

 /

Recalculate the windows experience index at any time!

 /

Easy Open Close and Eject Media and Drive on Windows 10, 8.1, ...!

 /

Gibt es einen Programmstarter im Explorer Q-Dir!

 /

Der Cursor verschwindet unter Windows, warum?

 /

I can not download the alternative command prompt for windows 11, 10, ... why?

 /

Formatting USB data carriers under Windows 11, 10 ... etc.!

 /

What is adjustment?

 /

New Line in Quick text Paste? (\n and nc)

 /

What does data verify (verification)?

 /

What is the WDDM driver model of my GPU / graphics card?

 /