NETSH - Windows XP/2000

netsh » ras » aaaa » add » acctserver

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh ras aaaa add acctserver ? add acctserver [ name = ] server [ [secret =] hemmelighet [init-score =] start-score [port =] port [timeout =] tidsavbrudd [messages = ] ENABLED|DISABLED ] Gir en IP-adresse eller navnet til en RADIUS-server for kontobehandling. name DNS-navnet eller IP-adressen til en RADIUS-server secret Den delte hemmeligheten init-score Innledende score (serverprioritet) port Angir porten som godkjenningsforespørsler skal sendes på. timeout Tidsavbruddsperioden før RADIUS-serveren merkes som utilgjengelig (sekunder) messages om kontobehandling av-/på-meldinger skal sendes.

NETSH / RAS / AAAA / ADD / ACCTSERVER

netsh ras aaaa add acctserver - Windows 2000/XP - kommando Legger til en RADIUS kontobehandlingsserver. / Windows 2000/XP
netsh, ras, aaaa, add, acctserver, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh routing ip nat set interface
Endrer NAT-parametere for et grensesnitt.
netsh interface portproxy show v4tov4
Viser parametere for IPv4-tilkoblinger via proxy til en annen IPv4-port.
netsh routing ipx rip set global
Oppdaterer konfigurasjonen av den globale protokollen.
netsh ras ipx show config
Viser gjeldende RAS IPX-konfigurasjon.
netsh interface ip show interface
Viser statistikk for IP-grensesnittet.
netsh routing ip relay show ifconfig
Viser per-grensesnitt-konfigurasjon for DHCP Relay-agent.
... Windows-10
Windows 10 How To

... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To
Legger til en RADIUS kontobehandlingsserver. / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/no/Windows_XP/netsh/ras/aaaa/add/acctserver.htm
0.155
16328

Wo und Wann kann man Windows-11 downloaden!

 /

MEMORY.DMP file?

 /

Can I save the desktop icons layout on Windows 10/11 (position)?

 /

Activate or Turn-Off directory printout from auto startup in Windows 11, 10, 8.1, ...!

 /

Hide desktop icons automatically on Windows 10, 8.1, 7 ....!

 /

Kann ich das Desktop Kurz Notizen Tool auf MS Windows 11 weiterverwenden?

 /

WinScan2PDF and TWAIN!

 /

Turn off Flight Mode on Windows 10/11?

 /

Find and Open the Internet Options in MS Windows OS!

 /

Query processors from the computer via command line cmd.exe, but how?

 /

Eine 3D Desktop Uhr für MS Windows 11, 10, ... OS mit diversen Einstellungen!

 /

Ohne Timer die Desktop Symbole verstecken und einblenden!

 /