NETSH - Windows XP/2000

netsh » ras » aaaa » add » acctserver

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh ras aaaa add acctserver ? add acctserver [ name = ] server [ [secret =] hemmelighed [init-score =] InitialScore [port =] port [timeout =] timeout [messages = ] ENABLED|DISABLED ] Angiver en IP-adresse eller navnet på en RADIUS-server, der skal bruges til logføring. name DNS-navnet eller IP-adressen på RADIUS-serveren secret Den delte hemmelighed init-score Det første resultat (serverprioritet) port Bestemmer hvilken port godkendelsesanmodningerne skal sendes til. timeout Timeout-perioden før RADIUS-serveren markeres som ikke-tilgængelig (sekunder) messages Om der skal sendes logføringsmeddelelser aktiveret/deaktiveret.

NETSH / RAS / AAAA / ADD / ACCTSERVER

netsh ras aaaa add acctserver - Windows 2000/XP - Kommandoer Tilf?jer en RADIUS-logf?ringsserver. / Windows 2000/XP
netsh, ras, aaaa, add, acctserver, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh routing ip nat set interface
Skifter NAT-parametre for en gr?nseflade.
netsh interface portproxy show v4tov4
Viser parametre til at oprette IPv4-proxyforbindelser til en anden IPv4-port.
netsh routing ipx rip set global
Opdaterer konfigurationen af den globale protokol.
netsh ras ipx show config
Viser den aktuelle RAS IPX-konfiguration.
netsh interface ip show interface
Viser IP-gr?nsefladestatistik.
netsh routing ip relay show ifconfig
Viser DHCP Relay Agent-konfiguration pr. gr?nseflade.
... Windows-10
Windows 10 How To

... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To
Tilf?jer en RADIUS-logf?ringsserver. / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/dk/Windows_XP/netsh/ras/aaaa/add/acctserver.htm
0.186
15694

Deaktivieren der Trim-Unterstützung bei SSD auf Windows 11, 10, 8.1!

 /

Can I have the 3D desktop clock start automatically on all Microsoft's Windows OS!

 /

Which version of WDDM your GPU driver uses my system?

 /

Download free Windows Live Movie Maker for Windows 11, 10, ...!

 /

Automatic paste texts under Windows, why, wath for?

 /

Windows 10/11 is suddenly black, and the Monitor is O.K, why?

 /

Make the pictures evaluation in the alternative Explorer under Windows!

 /

The system tray icon of the pen menu in Windows 11!

 /

Quickly paste often used text om Windows via Clipboard Copy / Paste commands!

 /

How can i pictures and posters print from File Explorer Views?

 /

Change boot loader Windows 11, 10, ... OS !

 /

How do I download all of my Facebook data?

 /