netsh » routing » ip » nat » delete » portmapping

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh routing ip nat delete portmapping ? Sposób użycia: delete portmapping [name=] [proto=]tcp|udp [publicip=]| 0.0.0.0 [publicport=]liczba całkowita Parametry: Etykieta Wartość name - Nazwa interfejsu, z którego chcesz usunąć mapowanie portu NAT. proto - Jedna z następujących wartości: tcp: ustawia typ protokołu na TCP. udp: ustawia typ protokołu na UDP. publicip - albo określony zewnętrzny adres IP w sieci publicznej, albo adres 0.0.0.0 oznaczający dowolny adres IP nie oznaczony w ramach zakresu adresów sieci prywatnej. publicport - Numer od 0 do 9999 dla publicznego portu protokołu. Uwagi: usuwa mapowanie portu protokołu z określonego interfejsu NAT. Przykłady: delete portmapping local tcp 0.0.0.0 80

NETSH / ROUTING / IP / NAT / DELETE / PORTMAPPING


Quick - Link:
Windows-10


... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To


Windows 10 How To


... Windows 11 How To
... Windows 10 FAQUsuwa mapowanie portu protokołu z interfejsu z włączoną usługą NAT. / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/pl/Windows_XP/netsh/routing/ip/nat/delete/portmapping.htm
0.078
21934
What is a print server? Supports Windows 7, the Cool'n'Quiet power-saving mode of the AMD processors? How to disable button program app grouping in Windows 7 Taskbar? What is a read-only file? What is a laptop cooling pad? Add desktop context menu for Windows security settings! Watermark? Can I use the desktop calendar in Office for commercial purposes? What is a binary number? Was ist eine Datenträgerverwaltung?(0)