netsh » routing » ipx » rip » add » filter

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh routing ipx rip add filter ? Obiekt FILTER jest używany do konfigurowania filtrów protokołu RIP w interfejsach routera. Składnia polecenia: SHOW FILTER nazwaif [tryb] ADD FILTER nazwaif tryb sieć maska DELETE FILTER nazwaif tryb sieć maska SET FILTER nazwaif tryb akcja Gdzie: nazwaif - nazwa interfejsu, tryb - INPUT lub OUTPUT sieć - 4 bajtowy adres sieciowy (do 8 znaków szesnastkowych, zera wiodące opcjonalne), maska - 4 bajtowa maska sieci (do 8 znaków szesnastkowych, zera wiodące opcjonalne), akcja - PERMIT lub DENY.

NETSH / ROUTING / IPX / RIP / ADD / FILTER


Quick - Link:
netsh routing ip ospf delete interface
Usuwa protokół OSPF z określonego interfejsu.
netsh routing ipx sap show
Wyświetla informacje o konfiguracji.
netsh interface ipv6 6to4 set routing
Ustawia informacje o routingu 6to4.
netsh routing ip rip help
Wyświetla listę poleceń.
netsh p2p pnrp diagnostics ping host
Pinguje węzeł, używając adresu.
Windows-10


... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To


Windows 10 How To


... Windows 11 How To
... Windows 10 FAQDodaje wpis filtru protokołu do listy filtrów. / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/pl/Windows_XP/netsh/routing/ipx/rip/add/filter.htm
0.14
17551
What is remote access? What is it Printer queue? What is CPU-Z? What is a dynamic lock? What is a USB stick? What is a password? Windows 7 Product Key ändern? How can I insert symbols from unicode character set in Facebook with QuickTextPaste? Download free Windows 7 with Service Pack 1 as VHD for Windows 10? How to disable or enable the Taskbar auto hide feature in Windows 7?(0)