ColorConsole [Version 1.3.3000]
Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1985-2001 Microsoft Corp.

C:\WINDOWS>HELP PAUSE
Avbryter en kommandofil och visar meddelandet
"Tryck på en tangent för att fortsätta..."


C:\WINDOWS>HELP POPD
Byter till katalogen som sparats med kommandot PUSHD.

POPD


Om kommandotilläggen är aktiverade kommer kommandot POPD att ta
bort
alla temporära enhetsbeteckningar skapade av PUSHD när du kör
POPD för
att hantera enheten från stacken.C:\WINDOWS>HELP PRINT
Skriver ut en textfil.

PRINT [/D:utskriftsenhet] [[enhet:][sökväg]filnamn[...]]

/D:utskriftsenhet Anger utskriftsenhet.


... Windows-10
Windows 10 How To

... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To
Kommando PAUSE - Pausar körning av en kommandofil och visar ett meddelande.

HTTP: ... console/sv/046.htm
0.234
16359

Favoriten richtig verwalten, oder löschen (alle 4 Explorer Ansichten öffnen)?

 /

Wo ist der Unterschied zwischen Windows 8 x64 zu x86?

 /

Remove, delete and manage the libraries on Windows 7, how can I do?

 /

Where can I find the AT '@' on the on-screen keyboard?

 /

The best alternative File Explorer for Windows 10!

 /

Windows 10: Start Programs and Optional Features!

 /

How long does the installation of Windows 8 and 8.1?

 /

I do not like the color of the Desktop Sticky Note on the desktop!

 /

QuickTextPaste Video!

 /

Start Windows 10 Task Manager!

 /

Make all sticky notes visible again at once!

 /

How do I use this pixel query tool?

 /