ColorConsole [Version 1.3.3000]
Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1985-2001 Microsoft Corp.

C:\WINDOWS>HELP PAUSE
Avbryter en kommandofil och visar meddelandet
"Tryck på en tangent för att fortsätta..."


C:\WINDOWS>HELP POPD
Byter till katalogen som sparats med kommandot PUSHD.

POPD


Om kommandotilläggen är aktiverade kommer kommandot POPD att ta
bort
alla temporära enhetsbeteckningar skapade av PUSHD när du kör
POPD för
att hantera enheten från stacken.C:\WINDOWS>HELP PRINT
Skriver ut en textfil.

PRINT [/D:utskriftsenhet] [[enhet:][sökväg]filnamn[...]]

/D:utskriftsenhet Anger utskriftsenhet.


Windows-10

Windows-10
HTTP: ... console/sv/046.htm

0.062

Windows protected your PC!?

 /

How can I view (show) the not installed windows fonts?

 /

WinScan2PDF and TWAIN!

 /

Windows 7 turn off groups view files and folders?

 /

Share Files and folders without Password on Windows-7, how to?

 /

Wiederherstellung von gelöschten Dateien unter Windows 8.1/8/10 verhindern ohne Zusatzsoftware!

 /

Magnifier for microsoft windows 8.1 (open, find)!

 /

Verknüpfung zur Verwaltung drahtloser Netzwerke auf Windows-10?

 /