ColorConsole [Version 1.3.3000]
Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1985-2001 Microsoft Corp.

C:\WINDOWS>HELP PAUSE
Avbryter en kommandofil och visar meddelandet
"Tryck på en tangent för att fortsätta..."


C:\WINDOWS>HELP POPD
Byter till katalogen som sparats med kommandot PUSHD.

POPD


Om kommandotilläggen är aktiverade kommer kommandot POPD att ta
bort
alla temporära enhetsbeteckningar skapade av PUSHD när du kör
POPD för
att hantera enheten från stacken.C:\WINDOWS>HELP PRINT
Skriver ut en textfil.

PRINT [/D:utskriftsenhet] [[enhet:][sökväg]filnamn[...]]

/D:utskriftsenhet Anger utskriftsenhet.

Windows-10

Windows-10

... facebook.de
... Windows-10 FAQ
... Windows-10 Info


Become a Sponsor
... Your button here?
HTTP: ... console/sv/046.htm
0.14
16359

Difference between paralyzed and dead pixels?

 /

Easy paste text shortcut key examples!

 /

Create desktop shortcut in Windows 10 for a program (ad to Start)?

 /

Change Shared Folders and Hard Drives in Windows 7 or add and remove!

 /

How long does it take 35 times to overwrite files and random renaming?

 /

MEMORY.DMP file?

 /

What is Micro-Staff?

 /

How to activate BitLocker on Windows 8 / 10 for the Drive Encryption (start, open, customize)?

 /

What is a Trial version?

 /

How can I change the font size in Explorer?

 /

Recht schnell durch STRG ein Ping Befehl ausführen!

 /

Windows-8.1 / 10 on-screen keyboard, (find, start, run)?

 /