ColorConsole [Version 1.3.3000]
Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1985-2001 Microsoft Corp.

C:\WINDOWS>HELP PAUSE
Avbryter en kommandofil och visar meddelandet
"Tryck på en tangent för att fortsätta..."


C:\WINDOWS>HELP POPD
Byter till katalogen som sparats med kommandot PUSHD.

POPD


Om kommandotilläggen är aktiverade kommer kommandot POPD att ta
bort
alla temporära enhetsbeteckningar skapade av PUSHD när du kör
POPD för
att hantera enheten från stacken.C:\WINDOWS>HELP PRINT
Skriver ut en textfil.

PRINT [/D:utskriftsenhet] [[enhet:][sökväg]filnamn[...]]

/D:utskriftsenhet Anger utskriftsenhet.Windows-10


Become a Sponsor
... Your button here?


Windows-10

Windows-10
HTTP: ... console/sv/046.htm
0.061

Zurücksetzen der Internet Explorer-Einstellungen in Windows 10, aber wie?

 /

Disable Login Screen in Windows 10, how to?

 /

Jump to a certain point in the Explorer history / navigation!

 /

Change Mouse Pointer and Cursor size on Windows-10, (smaller, larger)?

 /

Disable Windows 8/8.1 or 10 key click sound in virtual osk keyboard, IE 10 11, MS-Explorer?

 /

Is Pointer Stick not a joke program, who needs something like this?

 /

How to change Screen Resolution in Windows 10?

 /

What if the Window-7 or Windows-8 activation period has expired?

 /