Kommando PAUSE - Pausar körning av en kommandofil och visar ett meddelande. ....


 
ColorConsole [Version 1.3.3000]
Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1985-2001 Microsoft Corp.

C:\WINDOWS>HELP PAUSE
Avbryter en kommandofil och visar meddelandet
"Tryck på en tangent för att fortsätta..."


C:\WINDOWS>HELP POPD
Byter till katalogen som sparats med kommandot PUSHD.

POPD


Om kommandotilläggen är aktiverade kommer kommandot POPD att ta
bort
alla temporära enhetsbeteckningar skapade av PUSHD när du kör
POPD för
att hantera enheten från stacken.C:\WINDOWS>HELP PRINT
Skriver ut en textfil.

PRINT [/D:utskriftsenhet] [[enhet:][sökväg]filnamn[...]]

/D:utskriftsenhet Anger utskriftsenhet.

Windows-10

Windows-10

... facebook.de
... Windows-10 FAQ
... Windows-10 Info


Become a Sponsor
... Your button here?

Kommando PAUSE - Pausar körning av en kommandofil och visar ett meddelande.

HTTP: ... console/sv/046.htm
0.202
16359

Can I rename the This-PC in My-Computer on Windows 10?

 /

How can i view *.ttc fonts in not Windows Font folder?

 /

Clipboard access confirmation Internet Explorer, turn off?

 /

Can I create System Restore Point in Windows-10?

 /

Can I rename the This-PC in My-Computer on Windows 10?

 /

How can i view *.ttc fonts in not Windows Font folder?

 /

How to change password, remove or create a new on Windows 10 or Server?

 /

Windows EXE ZU APP Machen?

 /

Why can I not update to the new Windows 10?

 /

The timer can not be set to prevent standby, why?

 /

Start Disk Check in Windows-10 Explorer!

 /

Where can I find in Windows 8.1 or 10 allowed programs to communicate through Firewall?

 /