ColorConsole [Version 1.3.3000]
Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1985-2001 Microsoft Corp.

C:\WINDOWS>HELP PAUSE
Avbryter en kommandofil och visar meddelandet
"Tryck på en tangent för att fortsätta..."


C:\WINDOWS>HELP POPD
Byter till katalogen som sparats med kommandot PUSHD.

POPD


Om kommandotilläggen är aktiverade kommer kommandot POPD att ta
bort
alla temporära enhetsbeteckningar skapade av PUSHD när du kör
POPD för
att hantera enheten från stacken.C:\WINDOWS>HELP PRINT
Skriver ut en textfil.

PRINT [/D:utskriftsenhet] [[enhet:][sökväg]filnamn[...]]

/D:utskriftsenhet Anger utskriftsenhet.Windows-10


Windows-10

Windows-10


Become a Sponsor
... Your button here?

HTTP: ... console/sv/046.htm
0.061

Using SCHTASK for Programs Autostart in all Windows OS, how to?

 /

Dragging doesn"t work at all when dragging from a network (mapped) drive!

 /

Warum schließt Windows-10 meine Programme beim Programmstart (DEP)?

 /

Vista Fehlermeldung bei gesperrten Ordner "Connection error"!

 /

Create Desktop shortcut for Windows-8/10 Defender and pin to start menu!

 /

Burn a CD or DVD or from an ISO file on Windows-10?

 /

Windows 10 Update and Folder Protection turn off and on, how to?

 /

Wie finde ich meine Hardware und Computer Spezifikationen?

 /