ColorConsole [Version 1.3.3000]
Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1985-2001 Microsoft Corp.

C:\WINDOWS>HELP PAUSE
Avbryter en kommandofil och visar meddelandet
"Tryck på en tangent för att fortsätta..."


C:\WINDOWS>HELP POPD
Byter till katalogen som sparats med kommandot PUSHD.

POPD


Om kommandotilläggen är aktiverade kommer kommandot POPD att ta
bort
alla temporära enhetsbeteckningar skapade av PUSHD när du kör
POPD för
att hantera enheten från stacken.C:\WINDOWS>HELP PRINT
Skriver ut en textfil.

PRINT [/D:utskriftsenhet] [[enhet:][sökväg]filnamn[...]]

/D:utskriftsenhet Anger utskriftsenhet.Windows-10


Become a Sponsor
... Your button here?


Windows-10

Windows-10
HTTP: ... console/sv/046.htm
0.061

What internet browsers will work on Windows 7?

 /

Core-X architecture?

 /

Windows Explorer as the default file manager!

 /

How can i save and load the desktop icon's position from a file?

 /

Shutdown, Log-Off, Restart in windows 8.1 / 10 tray area!

 /

Is dropbox.com free and useful?

 /

I would like to disable Auto-Expand of Folders!

 /

How to add to Explorer context menu (Windows 7, 8.1, 10)?

 /