ColorConsole [Version 1.3.3000]
Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1985-2001 Microsoft Corp.

C:\WINDOWS>HELP PAUSE
Avbryter en kommandofil och visar meddelandet
"Tryck på en tangent för att fortsätta..."


C:\WINDOWS>HELP POPD
Byter till katalogen som sparats med kommandot PUSHD.

POPD


Om kommandotilläggen är aktiverade kommer kommandot POPD att ta
bort
alla temporära enhetsbeteckningar skapade av PUSHD när du kör
POPD för
att hantera enheten från stacken.C:\WINDOWS>HELP PRINT
Skriver ut en textfil.

PRINT [/D:utskriftsenhet] [[enhet:][sökväg]filnamn[...]]

/D:utskriftsenhet Anger utskriftsenhet.

HTTP: ... console/sv/046.htm

0.046

Windows Web Server 2008 direkte Download Links (kostenlose Testversionen)!

 /

Wie kann ich die Bibliotheken in Windows-7 entfernen, löschen und hinzufügen?

 /

How to define in Windows 8 / 10 a program to open multiple file types?

 /

Create Internet Shortcut in the Windows 10 Start Menu?

 /

QuickTextPaste in Programs(x86) or Programs?

 /

Kann man Laufwerküberwachung bei Windows Autostart realisieren?

 /

In PowerPoint still the original creation time appears!

 /

How to select non adjacent files in explorer list view?

 /