ColorConsole [Version 1.3.3000]
Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1985-2001 Microsoft Corp.

C:\WINDOWS>HELP PAUSE
Avbryter en kommandofil och visar meddelandet
"Tryck på en tangent för att fortsätta..."


C:\WINDOWS>HELP POPD
Byter till katalogen som sparats med kommandot PUSHD.

POPD


Om kommandotilläggen är aktiverade kommer kommandot POPD att ta
bort
alla temporära enhetsbeteckningar skapade av PUSHD när du kör
POPD för
att hantera enheten från stacken.C:\WINDOWS>HELP PRINT
Skriver ut en textfil.

PRINT [/D:utskriftsenhet] [[enhet:][sökväg]filnamn[...]]

/D:utskriftsenhet Anger utskriftsenhet.


Windows-10

Windows-10
HTTP: ... console/sv/046.htm

0.046

Smart screen and upgrade problem with Win-10!

 /

Create and mange user accounts in Windows 10?

 /

Bei Programmproblemen von Windows 7 64 bit auf eine 32 bit Version wechseln?

 /

Customize Recycle Bin in Windows 10, how to?

 /

Deinstallieren von The-Aero-Clock, entfernen, aber wie?

 /

How to switch the Windows 8 or Win 8.1 Control Panel, to classic?

 /

How to create Selection of text fields for single hotkey (keyboard shortcut)?

 /

Crosshairs with arrows on Desktop as Pointer Stick!

 /