ColorConsole [Version 1.3.3000]
Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1985-2001 Microsoft Corp.

C:\WINDOWS>HELP PAUSE
Avbryter en kommandofil och visar meddelandet
"Tryck på en tangent för att fortsätta..."


C:\WINDOWS>HELP POPD
Byter till katalogen som sparats med kommandot PUSHD.

POPD


Om kommandotilläggen är aktiverade kommer kommandot POPD att ta
bort
alla temporära enhetsbeteckningar skapade av PUSHD när du kör
POPD för
att hantera enheten från stacken.C:\WINDOWS>HELP PRINT
Skriver ut en textfil.

PRINT [/D:utskriftsenhet] [[enhet:][sökväg]filnamn[...]]

/D:utskriftsenhet Anger utskriftsenhet.


Windows-10

Windows-10


Become a Sponsor
... Your button here?

HTTP: ... console/sv/046.htm
0.061

Wie kann ich in Q-Dir die Bildervorschau aktivieren?

 /

How to add windows programs to Favorites K.O. for a fast Task Kill?

 /

Kann man in Windows 8.1/10 das Internet ausschalten / trennen?

 /

Ist Windows 10 besser und schneller als Windows 7?

 /

Anfrage auf ein kleines Programm, das den Stromsparmodus, Standby, Ruhezustand verhindert?

 /

Prozessoren vom Computers über Befehlszeile cmd.exe abfragen, aber wie?

 /

On Android Phone adjust mouse and touch speed ie Samsung Galaxy?

 /

How can i change the groups settings in explorer view of Q-Dir! 

 /