Kommando POPD - Återställer tidigare värde för den aktuella katalogen som sparat....


 
ColorConsole [Version 1.3.3000]
Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1985-2001 Microsoft Corp.

C:\WINDOWS>HELP POPD
Byter till katalogen som sparats med kommandot PUSHD.

POPD


Om kommandotilläggen är aktiverade kommer kommandot POPD att ta
bort
alla temporära enhetsbeteckningar skapade av PUSHD när du kör
POPD för
att hantera enheten från stacken.C:\WINDOWS>HELP PRINT
Skriver ut en textfil.

PRINT [/D:utskriftsenhet] [[enhet:][sökväg]filnamn[...]]

/D:utskriftsenhet Anger utskriftsenhet.
C:\WINDOWS>HELP PROMPT
Ändrar Kommandotolkens prompt.

PROMPT [text]

text Anger ny prompt för kommandotolken.

Prompten kan bestå av vanliga tecken och följande specialtecken:

$A & (et-tecken)
$B | (lodrätt streck)
$C ( (vänsterparentes)
$D aktuellt datum
$E escape-tecken (ASCII-kod 27)
$F ) (högerparentes)
$G > (större än-tecken)
$H backsteg (tar bort föregående tecken)
$L < (mindre än-tecken)
$N aktuell enhet
$P aktuell enhet och katalog
$Q = (likhetstecken)
$S (blanksteg)
$T aktuell tid
$V Windows versionsnummer
$_ vagnretur och ny rad
$$ $ (dollartecken)

Om kommandotilläggen är aktiverade stöder kommandot PROMPT
följande
ytterligare formateringstecken:

$+ noll eller fler plustecken (+) beroende på djupet av
PUSHD-katalogstacken, ett tecken för varje nivå som lagts

stacken.

$M Visar det externa namnet som är associerat med den
aktuella
enhetsbeteckningen eller en tom sträng om den aktuella
enheten
inte är en nätverksenhet.
GOTO : HELP PUSHD
Windows-10

Windows-10

... facebook.de
... Windows-10 FAQ
... Windows-10 Info


Become a Sponsor
... Your button here?

Kommando POPD - Återställer tidigare värde för den aktuella katalogen som sparats av PUSHD.

HTTP: ... console/sv/047.htm
0.124
19240

Create Favorite fast open Folders or Start Programs!

 /

How To Restore on Windows 8.1 or 10 Files and Folders?

 /

Übertaktete Systeme?

 /

Entfernen von schlechten Apps in Windows-10 (deinstallieren, löschen)!

 /

Hard disks, Hard drive?

 /

Suche kostenlose Adressverwaltung zum Downloaden für Windows 10, 8.1, 7.0?

 /

Mouse Cursor Hide Turn off and Options via the Windows taskbar!

 /

Neuinstallation von Vista auf Windows-7 und alte Daten behalten?

 /

WinBin2Iso - Konvertiert BIN images zu ISO images

 /

When I use two monitors, the pointer goes on the right side a jump left 6-7 centimeters!

 /

Network load based sleep mode behavior on Windows all OS!

 /

The screen magnifier is closed by clicking on the Windows or Desktop?

 /