Kommando POPD - Återställer tidigare värde för den aktuella katalogen som sparat....


 
ColorConsole [Version 1.3.3000]
Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1985-2001 Microsoft Corp.

C:\WINDOWS>HELP POPD
Byter till katalogen som sparats med kommandot PUSHD.

POPD


Om kommandotilläggen är aktiverade kommer kommandot POPD att ta
bort
alla temporära enhetsbeteckningar skapade av PUSHD när du kör
POPD för
att hantera enheten från stacken.C:\WINDOWS>HELP PRINT
Skriver ut en textfil.

PRINT [/D:utskriftsenhet] [[enhet:][sökväg]filnamn[...]]

/D:utskriftsenhet Anger utskriftsenhet.
C:\WINDOWS>HELP PROMPT
Ändrar Kommandotolkens prompt.

PROMPT [text]

text Anger ny prompt för kommandotolken.

Prompten kan bestå av vanliga tecken och följande specialtecken:

$A & (et-tecken)
$B | (lodrätt streck)
$C ( (vänsterparentes)
$D aktuellt datum
$E escape-tecken (ASCII-kod 27)
$F ) (högerparentes)
$G > (större än-tecken)
$H backsteg (tar bort föregående tecken)
$L < (mindre än-tecken)
$N aktuell enhet
$P aktuell enhet och katalog
$Q = (likhetstecken)
$S (blanksteg)
$T aktuell tid
$V Windows versionsnummer
$_ vagnretur och ny rad
$$ $ (dollartecken)

Om kommandotilläggen är aktiverade stöder kommandot PROMPT
följande
ytterligare formateringstecken:

$+ noll eller fler plustecken (+) beroende på djupet av
PUSHD-katalogstacken, ett tecken för varje nivå som lagts

stacken.

$M Visar det externa namnet som är associerat med den
aktuella
enhetsbeteckningen eller en tom sträng om den aktuella
enheten
inte är en nätverksenhet.
GOTO : HELP PUSHD
Windows-10

Windows-10

... facebook.de
... Windows-10 FAQ
... Windows-10 Info


Become a Sponsor
... Your button here?

Kommando POPD - Återställer tidigare värde för den aktuella katalogen som sparats av PUSHD.

HTTP: ... console/sv/047.htm
0.202
19240

Can not drag In Explorer View at Windows Admin Mode!

 /

Eine Desktopverknüpfung um den PC schnell in 'Standby' zu versetzen am Windows-7 Desktop erstellen?

 /

How to include or Remove folders in a library on Windows 7?

 /

Hilfe, wie kann ich beim Löschen den Papierkorb umgehen?

 /

Windows 10 Zubehör Verwaltung finden und starten!

 /

Add a little winter magic feeling on your Desktop!

 /

Own pictures for the extended Windows mouse pointer?

 /

Where can I find the Windows on-screen keyboard?

 /

If do nothing on the PC as soon as possible in standby mode under Windows 10, 8.1, 7!

 /

Shortcut for Device Manager on Windows-10 Desktop, how to? (Drivers)

 /

Stored User Names and Passwords for Windows 8.1/8 and 10 Remote-Desktop (Backup, Restore)!

 /

Duplex with non-duplex scanners, improved sorting for print out!

 /