Polecenia PAUSE - Wstrzymuje przetwarzanie pliku wsadowego i wyswietla komunikat. ....


 
ColorConsole [Version 1.3.3000]
Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1985-2001 Microsoft Corp.

C:\WINDOWS>HELP PAUSE
Zawiesza przetwarzanie pliku wsadowego i wyswietla komunikat
Aby kontynuowac, nacisnij dowolny klawisz . . .C:\WINDOWS>HELP POPD
Przechodzi do katalogu zachowanego przez polecenie PUSHD.

POPD


Przy wlaczonych rozszerzeniach polecen polecenie POPD usuwa
ze stosu katalogów polecenia PUSHD
wszelkie chwilowe litery dysków utworzone przez PUSHD.C:\WINDOWS>HELP PRINT
Drukuje plik tekstowy.

PRINT [/D:urzadzenie] [[dysk:][sciezka]plik[...]]

/D:urzadzenie Okresla urzadzenie do drukowania.

Windows-10

Windows-10

... facebook.de
... Windows-10 FAQ
... Windows-10 Info


Become a Sponsor
... Your button here?

Polecenia PAUSE - Wstrzymuje przetwarzanie pliku wsadowego i wyswietla komunikat.

HTTP: ... console/pl/046.htm
0.171
18028

Wie kann ich einen Tabulator (TAB) in Texte einfügen usernameTABpassword?

 /

How to start directx diagnostic tool in Windows 8.1 / 10 x64/x32 bit (version, find, open)?

 /

Why Desktop.Calendar.Tray.OK for Windows?

 /

Executing commands from the explorer address bars in Q-Dir!

 /

Export Explorer folder content and tree view under Windows 10 and 8.1?

 /

What is a tablet?

 /

Overclocked systems?

 /

Internet Explorer in Windows 10 fehlt!

 /

Does Don't Sleep customize the power saving options on the system?

 /

Einrichten von kontrolliertem Zugriff auf Ordner in Windows-10!

 /

Einstellen, daß bei Windows start die Icons wiederhergestellt werden?

 /

Can Auto Hide Mouse Cursor Free always start minimized (to-tray)?

 /