ColorConsole [Version 1.3.3000]
Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1985-2001 Microsoft Corp.

C:\WINDOWS>HELP PAUSE
Stopper utføringen av en satsvis fil og viser denne meldingen:
Trykk en tast for å fortsette...


C:\WINDOWS>HELP POPD
Bytter til mappen som lagres av PUSHD-kommandoen.

POPD


Hvis kommandoutvidelser er aktivert, vil POPD-kommandoen slette
alle midler-
tidige stasjonsbokstaver som er opprettet av PUSHD når du kjører
POPD for å
hente denne mappen fra stakken.



C:\WINDOWS>HELP PRINT
Skriver ut en tekstfil.

PRINT [/D:enhet] [[stasjon:][bane]filnavn[...]]

/D:enhet Angir skriver.









... Home  
... Impressum
... ColorConsole

... CMD
... Netsh-XP
... Netsh-7
... Netsh-Vista
... Powershell
... FAQ
HTTP: ... console/no/046.htm

0.062

What does restore the clipboard?

 /

Wie schnell startet das Betriebssystem Windows 7?

 /

Must Windows 7, 8, or 8.1 always be installed on NTFS disk partition?

 /

Customize Auto-Play settings in Windows 10, (enable disable)!

 /

Das Auswerfen der VHD über den MS Explorer in Windows 8.1 / 10!

 /

Keyboard shortcut Windows-R, in Run Command, how to change?

 /

Disable Login Screen in Windows 10, how to?

 /

How can I preview PDF files of Adobe and other Images?

 /