ColorConsole [Version 1.3.3000]
Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1985-2001 Microsoft Corp.

C:\WINDOWS>HELP PATH
Visar eller anger sökvägen för körbara filer.

PATH [[enhet:]sökväg[;...][;%PATH%]
PATH ;

Skriv PATH ; om du vill ta bort alla sökvägsinställningar.
Kommandotolken söker endast i den aktuella katalogen.
Skriv PATH utan parametrar om du vill visa aktuell
sökvägsinställning.
Genom att inkludera %PATH% i den nya sökvägsinställningen behålls
även
den gamla sökvägsinställningen.C:\WINDOWS>HELP PAUSE
Avbryter en kommandofil och visar meddelandet
"Tryck på en tangent för att fortsätta..."


C:\WINDOWS>HELP POPD
Byter till katalogen som sparats med kommandot PUSHD.

POPD


Om kommandotilläggen är aktiverade kommer kommandot POPD att ta
bort
alla temporära enhetsbeteckningar skapade av PUSHD när du kör
POPD för
att hantera enheten från stacken.
GOTO : HELP PRINT
Windows-10

Windows-10


Become a Sponsor
... Your button here?
HTTP: ... console/sv/045.htm
0.155

How to show Recycle Bin Icon on the Windows 7 Desktop?

 /

Outlook 2016 I receive the error message, not an .ost file!

 /

Delete Secure the Files and Shutdown the PC, the explanation!

 /

Quick visual overview of all installed windows fonts and use fonts excluding installing!

 /

Problems with fonts on Windows 8.1 how to reset font to default?

 /

In Windows-8.1 alle Benutzer Desktop-Pfad bearbeiten (öffnen, anpassen)!

 /

Can I compare Images in Multiple Folders?

 /

Wie kann ich VHD unter Windows 8.1 / 8 wieder löschen?

 /