ColorConsole [Version 1.3.3000]
Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1985-2001 Microsoft Corp.

C:\WINDOWS>HELP PATH
Visar eller anger sökvägen för körbara filer.

PATH [[enhet:]sökväg[;...][;%PATH%]
PATH ;

Skriv PATH ; om du vill ta bort alla sökvägsinställningar.
Kommandotolken söker endast i den aktuella katalogen.
Skriv PATH utan parametrar om du vill visa aktuell
sökvägsinställning.
Genom att inkludera %PATH% i den nya sökvägsinställningen behålls
även
den gamla sökvägsinställningen.C:\WINDOWS>HELP PAUSE
Avbryter en kommandofil och visar meddelandet
"Tryck på en tangent för att fortsätta..."


C:\WINDOWS>HELP POPD
Byter till katalogen som sparats med kommandot PUSHD.

POPD


Om kommandotilläggen är aktiverade kommer kommandot POPD att ta
bort
alla temporära enhetsbeteckningar skapade av PUSHD när du kör
POPD för
att hantera enheten från stacken.
GOTO : HELP PRINT
HTTP: ... console/sv/045.htm

0.046

Wo ist der Unterschied -Ausschalten und Neustart- am Handy (Smart-Phone)?

 /

Why at Copy Paste actions show the selection menu?

 /

Was ist ein Pixel?

 /

How can i translate ProcessKO or change the language?

 /

Why search and find lost space on hard drives for Windows?

 /

Warum ist kein Terminplaner integriert?

 /

Use own image for the desktop background in Windows 8.1 and 10!

 /

How to open User Account Control Settings in Windows 7?

 /