ColorConsole [Version 1.3.3000]
Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1985-2001 Microsoft Corp.

C:\WINDOWS>HELP PATH
Visar eller anger sökvägen för körbara filer.

PATH [[enhet:]sökväg[;...][;%PATH%]
PATH ;

Skriv PATH ; om du vill ta bort alla sökvägsinställningar.
Kommandotolken söker endast i den aktuella katalogen.
Skriv PATH utan parametrar om du vill visa aktuell
sökvägsinställning.
Genom att inkludera %PATH% i den nya sökvägsinställningen behålls
även
den gamla sökvägsinställningen.C:\WINDOWS>HELP PAUSE
Avbryter en kommandofil och visar meddelandet
"Tryck på en tangent för att fortsätta..."


C:\WINDOWS>HELP POPD
Byter till katalogen som sparats med kommandot PUSHD.

POPD


Om kommandotilläggen är aktiverade kommer kommandot POPD att ta
bort
alla temporära enhetsbeteckningar skapade av PUSHD när du kör
POPD för
att hantera enheten från stacken.
GOTO : HELP PRINT

Windows-10

Windows-10
HTTP: ... console/sv/045.htm

0.202

Auto Shutdown in Windows 8, 10 und 8.1 (herunterfahren)!

 /

The tabs are not always displayed (visible) in the Explorer view of Q-Dir, why?

 /

Sicher Löschen unter Windows ist übertrieben, oder?

 /

Wie kann ich die Spalten für den Ordnerausaudruck speichern,bzw laden?

 /

Datenträgerprüfung im Windows-10 Explorer!

 /

What is the difference between Windows 8 x64 to x86,x32 and Win 8.1?

 /

Activate Windows 8 / 10 and 8.1 screen saver via screensaver settings!

 /

The random number algorithms is many times faster than c++ rand, why?

 /