ColorConsole [Version 1.3.3000]
Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1985-2001 Microsoft Corp.

C:\WINDOWS>HELP PATH
Visar eller anger sökvägen för körbara filer.

PATH [[enhet:]sökväg[;...][;%PATH%]
PATH ;

Skriv PATH ; om du vill ta bort alla sökvägsinställningar.
Kommandotolken söker endast i den aktuella katalogen.
Skriv PATH utan parametrar om du vill visa aktuell
sökvägsinställning.
Genom att inkludera %PATH% i den nya sökvägsinställningen behålls
även
den gamla sökvägsinställningen.C:\WINDOWS>HELP PAUSE
Avbryter en kommandofil och visar meddelandet
"Tryck på en tangent för att fortsätta..."


C:\WINDOWS>HELP POPD
Byter till katalogen som sparats med kommandot PUSHD.

POPD


Om kommandotilläggen är aktiverade kommer kommandot POPD att ta
bort
alla temporära enhetsbeteckningar skapade av PUSHD när du kör
POPD för
att hantera enheten från stacken.
GOTO : HELP PRINT


Windows-10


Become a Sponsor
... Your button here?


Windows-10

Windows-10
HTTP: ... console/sv/045.htm
0.14

Create Your Own Test Certificate (code signing certificate)?

 /

USA football mouse trails!

 /

How to display my Computer as a menu in Windows-7 start menu?

 /

What is a PS2 printer port?

 /

Für die Grünen und Greenpeace genau die richtige Desktop Uhr!

 /

Wo finde ich Programme, die durch die Windows 8.1 / 10 Firewall zugelassen sind?

 /

Suggestions from users for the Quad Explorer!

 /

I have problems with Aero in Windows 7, how to fix and activate it?

 /