Kommando PATH - Visar eller anger sökväg för körbara filer. ....


 
ColorConsole [Version 1.3.3000]
Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1985-2001 Microsoft Corp.

C:\WINDOWS>HELP PATH
Visar eller anger sökvägen för körbara filer.

PATH [[enhet:]sökväg[;...][;%PATH%]
PATH ;

Skriv PATH ; om du vill ta bort alla sökvägsinställningar.
Kommandotolken söker endast i den aktuella katalogen.
Skriv PATH utan parametrar om du vill visa aktuell
sökvägsinställning.
Genom att inkludera %PATH% i den nya sökvägsinställningen behålls
även
den gamla sökvägsinställningen.C:\WINDOWS>HELP PAUSE
Avbryter en kommandofil och visar meddelandet
"Tryck på en tangent för att fortsätta..."


C:\WINDOWS>HELP POPD
Byter till katalogen som sparats med kommandot PUSHD.

POPD


Om kommandotilläggen är aktiverade kommer kommandot POPD att ta
bort
alla temporära enhetsbeteckningar skapade av PUSHD när du kör
POPD för
att hantera enheten från stacken.
GOTO : HELP PRINT
Windows-10

Windows-10

... facebook.de
... Windows-10 FAQ
... Windows-10 Info


Become a Sponsor
... Your button here?

Kommando PATH - Visar eller anger sökväg för körbara filer.

HTTP: ... console/sv/045.htm
0.249
14050

Add and maintain custom columns in File Explorer Windows 10!

 /

How can I uninstall the ExperienceIndexOK?

 /

Open and start Internet Explorer always on Windows 8.1 / 10 desktop (disable Metro App)!

 /

Schlichte Digitale Desktop Uhr Beispiel auf Windows 10, 8.1, 7!

 /

Can i have a separate tree view for each explorer list view?

 /

Maximize QuickTextPaste to see more information, can I?

 /

Funktioniert der Dateimanager auf Windows x64 und x32?

 /

Where is the Windows 10 Start Sound, Logoff, Logon (enable, activate)?

 /

Warum erscheint bei mir der Rote Blitz nicht ?

 /

Enable automatic backup Windows 8.1 and 10 (create a File History)?

 /

Windows 8.1/10: How to show  administrative  Management Tools in the Start Tiles!

 /

Direct Download free antivirus software for Windows from Microsoft (7,8,Vista,xp)!

 /