ColorConsole [Version 1.3.3000]
Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1985-2001 Microsoft Corp.

C:\WINDOWS>HELP PATH
Visar eller anger sökvägen för körbara filer.

PATH [[enhet:]sökväg[;...][;%PATH%]
PATH ;

Skriv PATH ; om du vill ta bort alla sökvägsinställningar.
Kommandotolken söker endast i den aktuella katalogen.
Skriv PATH utan parametrar om du vill visa aktuell
sökvägsinställning.
Genom att inkludera %PATH% i den nya sökvägsinställningen behålls
även
den gamla sökvägsinställningen.C:\WINDOWS>HELP PAUSE
Avbryter en kommandofil och visar meddelandet
"Tryck på en tangent för att fortsätta..."


C:\WINDOWS>HELP POPD
Byter till katalogen som sparats med kommandot PUSHD.

POPD


Om kommandotilläggen är aktiverade kommer kommandot POPD att ta
bort
alla temporära enhetsbeteckningar skapade av PUSHD när du kör
POPD för
att hantera enheten från stacken.
GOTO : HELP PRINT

Windows-10

Windows-10
HTTP: ... console/sv/045.htm

0.062

Wie man den Maus Cursor mit Tastatur steuert unter Windows (10, 8.1, 7)!

 /

Kann ich meine Windows XP Wallpaper bei Windows 7 einsetzen, außer die in Designs für Windows 7?

 /

In Explorer View Hidden and System Files in Q-Dir, (show, hide)!

 /

See all computers in your wlan (wi-fi) network on Windows-10, how to?

 /

Find, start and run the Troubleshooting in Windows-10?

 /

Windows 8.1 and 10 registry autostart entries for auto run, (find, all user) ?

 /

Ich möchte das www.ebay.de konto knacken, gibt es hier einen hack, ohne mich neu anmelden,H oder registrieren zu müßen?

 /

How to use the search box in the Windows Explorer file search (8, 8.1 and 10)!

 /