Kommando PATH - Visar eller anger sökväg för körbara filer. ....


 
ColorConsole [Version 1.3.3000]
Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1985-2001 Microsoft Corp.

C:\WINDOWS>HELP PATH
Visar eller anger sökvägen för körbara filer.

PATH [[enhet:]sökväg[;...][;%PATH%]
PATH ;

Skriv PATH ; om du vill ta bort alla sökvägsinställningar.
Kommandotolken söker endast i den aktuella katalogen.
Skriv PATH utan parametrar om du vill visa aktuell
sökvägsinställning.
Genom att inkludera %PATH% i den nya sökvägsinställningen behålls
även
den gamla sökvägsinställningen.C:\WINDOWS>HELP PAUSE
Avbryter en kommandofil och visar meddelandet
"Tryck på en tangent för att fortsätta..."


C:\WINDOWS>HELP POPD
Byter till katalogen som sparats med kommandot PUSHD.

POPD


Om kommandotilläggen är aktiverade kommer kommandot POPD att ta
bort
alla temporära enhetsbeteckningar skapade av PUSHD när du kör
POPD för
att hantera enheten från stacken.
GOTO : HELP PRINT
Windows-10

Windows-10

... facebook.de
... Windows-10 FAQ
... Windows-10 Info


Become a Sponsor
... Your button here?

Kommando PATH - Visar eller anger sökväg för körbara filer.

HTTP: ... console/sv/045.htm
0.14
14050

Can I disable in Windows 8 automatically arranged of desktop icons (10, 7, 8.1)?

 /

Help, no remote desktop connection to Windows 10 possible. why not?

 /

Ich denke, was noch fehlt, ist die Auswahl-umkehren Option?

 /

Fastest way to switch user in Windows 10 excluding log-off?

 /

Outlook 2016 I receive the error message, not an .ost file!

 /

Verstecken einer Festplatten-Partition, oder Laufwerks unter Windows 10 (8.1, 7)!

 /

Download Windows NET-Framework!

 /

Die Digitale Windows Desktop Uhr ohne Sperr-Bildschirm!

 /

Windows-8 Download?

 /

Can i activate the classic design in Windows 10 (98 or 95)!

 /

Stored User Names and Passwords for Windows 8.1/8 and 10 Remote-Desktop (Backup, Restore)!

 /

How can I shut down the Windows 10?

 /