ColorConsole [Version 1.3.3000]
Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1985-2001 Microsoft Corp.

C:\WINDOWS>HELP PATH
Visar eller anger sökvägen för körbara filer.

PATH [[enhet:]sökväg[;...][;%PATH%]
PATH ;

Skriv PATH ; om du vill ta bort alla sökvägsinställningar.
Kommandotolken söker endast i den aktuella katalogen.
Skriv PATH utan parametrar om du vill visa aktuell
sökvägsinställning.
Genom att inkludera %PATH% i den nya sökvägsinställningen behålls
även
den gamla sökvägsinställningen.C:\WINDOWS>HELP PAUSE
Avbryter en kommandofil och visar meddelandet
"Tryck på en tangent för att fortsätta..."


C:\WINDOWS>HELP POPD
Byter till katalogen som sparats med kommandot PUSHD.

POPD


Om kommandotilläggen är aktiverade kommer kommandot POPD att ta
bort
alla temporära enhetsbeteckningar skapade av PUSHD när du kör
POPD för
att hantera enheten från stacken.
GOTO : HELP PRINT

Windows-10

Windows-10


Become a Sponsor
... Your button here?

HTTP: ... console/sv/045.htm
0.061

Windows-8 and 8.1 on Oracle VM VirtualBox, i got an error message during installation!

 /

Run cmd.exe (command prompt) in administrator mode on Windows 8.1 / 10!

 /

I have accesses to the hard drive, even if I do nothing?

 /

Can i test on the second monitor the pixels?

 /

No file share selected, what can I do?

 /

Windows 10 Spring Creators Update Problem (Redstone 4)!

 /

Copy Paste Text Without Formatting on Windows?

 /

From-Tray feature to get a Windows Desktop Color!

 /