ColorConsole [Version 1.3.3000]
Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1985-2001 Microsoft Corp.

C:\WINDOWS>HELP PATH
Visar eller anger sökvägen för körbara filer.

PATH [[enhet:]sökväg[;...][;%PATH%]
PATH ;

Skriv PATH ; om du vill ta bort alla sökvägsinställningar.
Kommandotolken söker endast i den aktuella katalogen.
Skriv PATH utan parametrar om du vill visa aktuell
sökvägsinställning.
Genom att inkludera %PATH% i den nya sökvägsinställningen behålls
även
den gamla sökvägsinställningen.C:\WINDOWS>HELP PAUSE
Avbryter en kommandofil och visar meddelandet
"Tryck på en tangent för att fortsätta..."


C:\WINDOWS>HELP POPD
Byter till katalogen som sparats med kommandot PUSHD.

POPD


Om kommandotilläggen är aktiverade kommer kommandot POPD att ta
bort
alla temporära enhetsbeteckningar skapade av PUSHD när du kör
POPD för
att hantera enheten från stacken.
GOTO : HELP PRINT


Windows-10


Windows-10

Windows-10


Become a Sponsor
... Your button here?

HTTP: ... console/sv/045.htm
0.077

How to create admin CMD on the Windows 8.1 and 10 desktop?

 /

How to see is it an important Windows Hot-Key, not occupied or in use?

 /

How to change in Windows-7 the display of dates, times, currency and measurements?

 /

Safely Remove Disk on Windows 10?

 /

Kann ich alle Listen und Ordnerinhalte aus der Explorer Ansicht drucken?

 /

Setup lock-out user account under Windows!

 /

Works WinScan2PDF, with all scanner?

 /

Stars as traces On the desktop!

 /