ColorConsole [Version 1.3.3000]
Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1985-2001 Microsoft Corp.

C:\WINDOWS>HELP PATH
Visar eller anger sökvägen för körbara filer.

PATH [[enhet:]sökväg[;...][;%PATH%]
PATH ;

Skriv PATH ; om du vill ta bort alla sökvägsinställningar.
Kommandotolken söker endast i den aktuella katalogen.
Skriv PATH utan parametrar om du vill visa aktuell
sökvägsinställning.
Genom att inkludera %PATH% i den nya sökvägsinställningen behålls
även
den gamla sökvägsinställningen.C:\WINDOWS>HELP PAUSE
Avbryter en kommandofil och visar meddelandet
"Tryck på en tangent för att fortsätta..."


C:\WINDOWS>HELP POPD
Byter till katalogen som sparats med kommandot PUSHD.

POPD


Om kommandotilläggen är aktiverade kommer kommandot POPD att ta
bort
alla temporära enhetsbeteckningar skapade av PUSHD när du kör
POPD för
att hantera enheten från stacken.
GOTO : HELP PRINT


Windows-10


Windows-10

Windows-10


Become a Sponsor
... Your button here?

HTTP: ... console/sv/045.htm
0.061

A simple usage example of FindSameImagesOK!

 /

How can I uninstall the MultiClipBoardSlots from Windows OS!

 /

I can not find the bytes on my Windows 10 PC?

 /

Import from the clipboard text and windows commands!

 /

Wie finde ich die quicktextpaste.ini (zum Erstellen einer Sicherung)?

 /

Run Windows 10 command prompt (cmd.exe) in administrator mode!

 /

How can i sign up, register, log in on Twitter.com?

 /

Copying files with COPY commands, cmd with examples?

 /