netsh routing ip rip show - Windows 2000/XP - polecenie


 
NETSH - Windows XP/2000

netsh » routing » ip » rip » show

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh routing ip rip show ? Dostępne są następujące polecenia: Polecenia w tym kontekście: show flags - Wyświetla flagi RIP ustawione dla podanych interfejsów. show global - Pokazuje parametry globalne protokołu RIP. show globalstats - Pokazuje statystykę globalną protokołu RIP. show ifbinding - Pokazuje powiązania adresów IP interfejsu protokołu RIP. show ifstats - Pokazuje statystykę protokołu RIP dla interfejsu. show interface - Pokazuje konfigurację protokołu RIP dla określonego interfejsu. show neighbor - Pokazuje statystykę elementów równorzędnych protokołu RIP.

NETSH / ROUTING / IP / RIP / SHOW

netsh routing ip rip show - Windows 2000/XP - polecenie Wyświetla informacje. / Windows 2000/XP
netsh, routing, ip, rip, show, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh p2p idmgr show groups
Wyświetla listę tożsamości i grup.
netsh bridge install
Instaluje składnik odpowiadający bieżącemu kontekstowi.
netsh routing ip dnsproxy set
Ustawia informacje o konfiguracji.
netsh interface ipv6 set
Ustawia informacje o konfiguracji.
netsh routing ip show boundary
Wyświetla skonfigurowane granice zakresu multiemisji.
netsh ras aaaa show authserver
Wyświetla serwery RADIUS używane do uwierzytelniania.Windows-10

Windows-10

... facebook.de
... Windows-10 FAQ
... Windows-10 Info


Become a Sponsor
... Your button here?

Wyświetla informacje. / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/pl/Windows_XP/netsh/routing/ip/rip/show.htm
0.125
13744

Windows 8 auf Windows 8.1 kostenlos updaten, bzw. upgraden!

 /

Windows Tastatur-Befehle mit Beispielen für Remotedesktop?

 /

What is Virtual Memory?

 /

Drucker mit Eigenen Treibern Installieren, am Beispiel HP unter Win 10, 8.1, 7!

 /

Windows 10 Clipboard Open history and use!

 /

Mehrere Seiten vom Scann zu PDF unter Windows umwandeln und speichern!

 /

Directory and Folder Printing under Windows 10 / 8.1 / 7!

 /

Desktop icons and shortcuts are not displayed in Windows 10?

 /

Can I use Send-To feature to run Programs from Send-To in Windows 7/8.1?

 /

Change / Translate the Language in The Aero Desktop Clock, can I!

 /

The random number algorithms is many times faster than c++ rand, why?

 /

Wo ist mein Arbeitsplatz (Computer) auf Windows 8 / 10, um Dateien und Ordner zu verwalten (öffnen, finden, starten)?

 /