NETSH - Windows XP/2000

netsh » routing » ip » rip » show

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh routing ip rip show ? Dostępne są następujące polecenia: Polecenia w tym kontekście: show flags - Wyświetla flagi RIP ustawione dla podanych interfejsów. show global - Pokazuje parametry globalne protokołu RIP. show globalstats - Pokazuje statystykę globalną protokołu RIP. show ifbinding - Pokazuje powiązania adresów IP interfejsu protokołu RIP. show ifstats - Pokazuje statystykę protokołu RIP dla interfejsu. show interface - Pokazuje konfigurację protokołu RIP dla określonego interfejsu. show neighbor - Pokazuje statystykę elementów równorzędnych protokołu RIP.

NETSH / ROUTING / IP / RIP / SHOW

netsh routing ip rip show - Windows 2000/XP - polecenie Wyświetla informacje. / Windows 2000/XP
netsh, routing, ip, rip, show, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh p2p idmgr show groups
Wyświetla listę tożsamości i grup.
netsh bridge install
Instaluje składnik odpowiadający bieżącemu kontekstowi.
netsh routing ip dnsproxy set
Ustawia informacje o konfiguracji.
netsh interface ipv6 set
Ustawia informacje o konfiguracji.
netsh routing ip show boundary
Wyświetla skonfigurowane granice zakresu multiemisji.
netsh ras aaaa show authserver
Wyświetla serwery RADIUS używane do uwierzytelniania.Windows-10

Windows-10

... facebook.de
... Windows-10 FAQ
... Windows-10 Info


Become a Sponsor
... Your button here?

Wyświetla informacje. / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/pl/Windows_XP/netsh/routing/ip/rip/show.htm
0.234
13744

Scann und Qualität in Win Scann 2 PDF!

 /

Was ist RGB, RGBA, ABGR, ARGB (Beispiel, Unterschied)?

 /

CPU frequency in Windows 10 does not fluctuate, why?

 /

Specific language at install in the silent command line!

 /

What is the file time, or the folder time?

 /

Einzelne Cookies im Firefox löschen, Beispiel!

 /

V-Ram test the quality of the Ram and the Virtual PC/CPU!

 /

Wo befindet sich der reale Ordner-Pfad zum Desktop in Windows 8 (8.1, 10)?

 /

How to change Short, Long, Date, Time format in Windows 10, 8.1, 7, ...?

 /

I have set it to 'Keep last 4' but it doesn't so autosave the icons!

 /

Get Pixel Color RGB or RGBA from Windows-Desktop!

 /

Know your download location for Vista Language Packs?

 /