NETSH - Windows XP/2000

netsh » bridge » install

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh bridge install ? Sposób użycia: install Brak obsługi. W celu zainstalowania przejdź do folderu Połączenia sieciowe.

NETSH / BRIDGE / INSTALL

netsh bridge install - Windows 2000/XP - polecenie Instaluje składnik odpowiadający bieżącemu kontekstowi. / Windows 2000/XP
netsh, bridge, install, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh routing ip routerdiscovery set interface
Aktualizuje konfigurację odkrycia routera w interfejsie.
netsh ras aaaa delete acctserver
Usuwa serwer kont RADIUS.
netsh firewall add allowedprogram
Dodaje konfigurację programu dozwolonego przez zaporę.
netsh routing ip nat show
Wyświetla informacje.
netsh interface portproxy show v6tov4
Pokazuje parametry buforowania połączeń IPv6 przez serwer proxy do protokołu IPv4.
netsh routing ipx rip show
Wyświetla informacje o konfiguracji.Windows-10

Windows-10

... facebook.de
... Windows-10 FAQ
... Windows-10 Info


Become a Sponsor
... Your button here?

Instaluje składnik odpowiadający bieżącemu kontekstowi. / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/pl/Windows_XP/netsh/bridge/install.htm
0.249
16794

The mouse track trails in Windows 8.1 and 10, can I disable this?

 /

Can i customize drive letter in Windows 8.1 and 10!

 /

How can I deactivate the Windows 8.1 Favorites in the navigation pane?

 /

Compare Fonts TTF OTF on Windows!

 /

Auto-Expand of the windows system favorites at program start?

 /

Install fonts via Microsoft Store in Windows 10!

 /

Can I use my Windows XP Wallpaper in Windows 7 Ultimate x64

 /

A classic desktop clock for Windows with various settings!

 /

Recognize the CPU load through individual programs and APPs!

 /

How can I create millions or billions of files please?

 /

Enable Shutdown feature in Windows To-Tray area!

 /

Use own image for the desktop background in Windows 8.1 and 10!

 /