netsh routing ip nat add interface - Windows 2000/XP - polecenie


 
NETSH - Windows XP/2000

netsh » routing » ip » nat » add » interface

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh routing ip nat add interface ? Sposób użycia: add interface [name=] [[mode=]Full|AddressOnly|Private] FullFirewall|AddressOnlyFirewall|FirewallOnly] Parametry: Etykieta Wartość name - Nazwa interfejsu. mode - Jedna z następujących wartości: Full: włącza pełny tryb translatora (adres i port). AddressOnly: włącza adresowy tryb translatora. Private: włącza tryb prywatny. FullFirewall: włącza pełną translację z zaporą. AddressOnlyFirewall: włącza translację adresową z zaporą. FirewallOnly: włącza tylko zaporę. Uwagi: konfiguruje translatora adresów sieciowych (NAT) dla określonego interfejsu. Przykłady: add interface "Połączenie lokalne" full

NETSH / ROUTING / IP / NAT / ADD / INTERFACE

netsh routing ip nat add interface - Windows 2000/XP - polecenie Konfiguruje NAT w określonym interfejsie. / Windows 2000/XP
netsh, routing, ip, nat, add, interface, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh ras ipx dump
Wyświetla skrypt konfiguracji.
netsh interface ip set address
Ustawia adres IP lub bramę domyślną dla określonego interfejsu.
netsh routing ip relay help
Wyświetla listę poleceń.
netsh p2p idmgr show groups
Wyświetla listę tożsamości i grup.
netsh bridge install
Instaluje składnik odpowiadający bieżącemu kontekstowi.
netsh routing ip dnsproxy set
Ustawia informacje o konfiguracji.Windows-10

Windows-10

... facebook.de
... Windows-10 FAQ
... Windows-10 Info


Become a Sponsor
... Your button here?

Konfiguruje NAT w określonym interfejsie. / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/pl/Windows_XP/netsh/routing/ip/nat/add/interface.htm
0.171
17329

Kann man mit Q-DIR auch suchen, besitzt der Dateimanager eine Suchfunktion?

 /

The Random number generator create multiple files for Windows!

 /

Computer Management in Windows 8.1 and 10 (Find, Open and Run)?

 /

Create desktop program shortcuts in Windows 8/8.1 and Win 10! 

 /

Kann man mit Q-DIR auch suchen, besitzt der Dateimanager eine Suchfunktion?

 /

The Random number generator create multiple files for Windows!

 /

Start Disk Check in Windows-10 Explorer!

 /

A virtual pointer stick for the Windows Desktop to highlight the cursor position! 

 /

How can I change the date and time display format in desktop clock?

 /

Wie ändere ich das Desktop-Thema in Windows-10 (Download)?

 /

Directory expression Treelist directory structure!

 /

Folder everybody permissions windows 10 (everyone)?

 /