NETSH - Windows XP/2000

netsh » interface » ip » add » dns

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh interface ip add dns ? Bruk: add dns [name=] [addr=] [[index=]] Parametere: Etikett Verdi navn - Navnet på grensesnittet der DNS-servere er lagt til. addr - IP-adressen til DNS-serveren du legger til. index - Angir indeksen (foretrukket) for en angitt DNS-serveradresse. Kommentarer: Legger en ny IP-adresse til en DNS-server til i den statisk konfigurerte listen. Som standard legges DNS-serveren til i slutten av listen. Hvis det angis en indeks, plasseres DNS- serveren i den posisjonen i listen, mens andre servere flyttes nedover for å gi plass til den. Hvis DNS-servere ble hentet gjennom DHCP, vil den nye adressen erstatte den gamle listen. Eksempler: add dns "Lokal tilkobling" 10.0.0.1 add dns "Lokal tilkobling" 10.0.0.3 index=2

NETSH / INTERFACE / IP / ADD / DNS

netsh interface ip add dns - Windows 2000/XP - kommando Legger til en statisk DNS-serveradresse. / Windows 2000/XP
netsh, interface, ip, add, dns, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh ras ipx set nodereq
Angir om klienter kan be om deres egne IPX-nodenumre.
netsh interface ip show config
Viser IP-adresser og tilleggsinformasjon.
netsh routing ip relay show
Viser informasjon.
netsh p2p pnrp cloud
Endrer til konteksten "netsh p2p pnrp cloud".
netsh bridge show
Viser informasjon.
netsh routing ip dnsproxy show
Viser informasjon.Windows-10

Windows-10

... facebook.de
... Windows-10 FAQ
... Windows-10 Info


Become a Sponsor
... Your button here?

Legger til en statisk DNS-serveradresse. / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/no/Windows_XP/netsh/interface/ip/add/dns.htm
0.218
15256

Prevent USB devices from going into sleep mode?

 /

Is there a command line option to start the program minimized?

 /

Where did my downloads go on Windows 10!

 /

Can I find the Language and Region settings in Windows-10?

 /

Copy Windows 8.1 and 10 folder view settings for all folders, (match, transfer)?

 /

IE11.0 was now automatically updated to the latest ver., but on the surface is nothing to see?

 /

Close correctly, the command prompt e.g. cmd.exe!

 /

All Printer Folder on Windows 10!

 /

How can I remove, disable ergo uninstall the mouse tracks?

 /

Internet Explorer 11 Windows 10 Enable/Disable (uninstall)?

 /

Die Stoppuhr stoppt den Countdown bei Mausklick, warum?

 /

Desktop, icons and taskbar are suddenly gone on Windows 10, 8.1, ...!

 /