netsh interface ip show - Windows 2000/XP - Příkazy


 
NETSH - Windows XP/2000

netsh » interface » ip » show

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh interface ip show ? K dispozici jsou následující příkazy: Příkazy v tomto kontextu: show address - Zobrazí konfiguraci adresy IP. show config - Zobrazí adresu IP a další informace. show dns - Zobrazuje adresy serveru DNS. show icmp - Zobrazí statistiku protokolu ICMP. show interface - Zobrazí statistiku rozhraní protokolu IP. show ipaddress - Zobrazí stávající adresy IP. show ipnet - Zobrazí mapování sítě IP na fyzická média. show ipstats - Zobrazí statistiku protokolu IP. show joins - Zobrazí připojené skupiny vícesměrového vysílání. show offload - Zobrazí informace o zatížení. show tcpconn - Zobrazí připojení protokolu TCP. show tcpstats - Zobrazí statistiku protokolu TCP. show udpconn - Zobrazí připojení UDP. show udpstats - Zobrazí statistiku protokolu UDP. show wins - Zobrazí adresy serveru WINS.

NETSH / INTERFACE / IP / SHOW

netsh interface ip show - Windows 2000/XP - Příkazy Zobrazí informace / Windows 2000/XP
netsh, interface, ip, show, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh routing ip rip delete neighbor
Odstraní z rozhraní sousední směrovač RIP.
netsh p2p pnrp diagnostics
Změny kontextu `netsh p2p pnrp diagnostics'.
netsh diag ping ieproxy
Testování rozhraní proxy aplikace Internet Explorer pomocí příkazu Ping
netsh routing ip igmp show grouptable
Zobrazí tabulku skupin hostitelů protokolu IGMP vícesměrové skupiny.
netsh interface ipv6 show privacy
Zobrazí parametry konfigurace utajení.
netsh routing ipx delete filter
Odstraní filtr paketů ze seznamu filtrů.Windows-10

Windows-10

... facebook.de
... Windows-10 FAQ
... Windows-10 Info


Become a Sponsor
... Your button here?

Zobrazí informace / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/cz/Windows_XP/netsh/interface/ip/show.htm
0.234
13074

Overclocked systems?

 /

Install fonts via Microsoft Store Windows 10!

 /

Print - drives, directories, files in the console!

 /

Warum heißt der Windows-XP Dateimanager Explorer?

 /

Disable animations in the Windows 10 Taskbar and Settings, How-To?

 /

Is the desktop clock not a system resources waster for Windows?

 /

Can I create a virtual hard disk on Windows 8, 8.1 and Win 10 (VHD)?

 /

Please keep my Mouse Speed OK on Windows 10/8.1/7.0!

 /

Hide the Mouse Pointer on all Windows Desktop and Server OS!

 /

Kann man die Desktop Symbole anordnen, speichern und auf andere Rechner übertragen?

 /

Thunderbird Konto löschen, entfernen, Einstellungen?

 /

Wie kann Textfeldauswahl für Einzel-Hotkey (Tastenkombination) erstellen?

 /