NETSH - Windows XP/2000

netsh » routing » ip » nat » show » interface

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh routing ip nat show interface ? Sposób użycia: show interface [name=] Parametry: Etykieta Wartość name - nazwa interfejsu. Uwagi: wyświetla konfigurację translacji adresów sieciowych (NAT) dla określonego interfejsu. Dla tego polecenia wyświetlane są następujące informacje: Pole Opis ---- ---- Mode Wskazuje, czy interfejs działa w trybie pełnym (translacja zarówno adresów IP, jak i portów), tylko w trybie translacji adresów, w trybie prywatnym, w trybie prywatnym z zaporą, w trybie adresowym z zaporą czy w trybie z samą zaporą. Protocol Wyświetla typ protokołu używany do mapowania portu NAT. Public address Wyświetla adres IP dla sieci publicznej. Public port Wyświetla numer publicznego portu protokołu. Private address Wyświetla adres IP dla sieci prywatnej. Private port Wyświetla numer prywatnego portu protokołu.

NETSH / ROUTING / IP / NAT / SHOW / INTERFACE

netsh routing ip nat show interface - Windows 2000/XP - polecenie Pokazuje konfigurację NAT dla określonego interfejsu. / Windows 2000/XP
netsh, routing, ip, nat, show, interface, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh routing ip set loglevel
Ustawia globalny poziom rejestrowania.
netsh ras aaaa set authentication
Ustawia dostawcę uwierzytelniania.
netsh firewall reset
Resetuje konfigurację zapory do ustawień domyślnych.
netsh routing ip ospf add interface
Włącza protokół OSPF dla określonego interfejsu.
netsh interface show
Wyświetla informacje.
netsh routing ipx sap delete
Usuwa wpisy konfiguracji z listy wpisów.
... Windows-10
Windows 10 How To

... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To
Pokazuje konfigurację NAT dla określonego interfejsu. / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/pl/Windows_XP/netsh/routing/ip/nat/show/interface.htm
0.156
18985

How can I query whether a path is a folder or directory?

 /

Wie kann man in Windows 10/11 Computersounds ändern?

 /

What is a font?

 /

How to show Recycle Bin Icon on the Windows 7 Desktop?

 /

Was ist Portable Freeware / Software?

 /

I'm having problems at installing of the CPU query Tool!

 /

Automatically expand directory structure in Windows 11 Explorer?

 /

Ich finde den Profi Klausel Button nicht?

 /

Set Countdown Timer and use Stopwatches in Windows 10 / 11, can I?

 /

How to teach your handwriting style on Windows 10/11 and the recognizer?

 /

Ich möchte dein Programm auf mehreren Computern installieren?

 /

Unmount (eject) the VHD over the disk management in Windows 8.1/10!

 /