NETSH - Windows XP/2000

netsh » diag

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh diag ? Dostępne są następujące polecenia: Polecenia w tym kontekście: ? - Wyświetla listę poleceń. connect - Łączy z serwerami grup dyskusyjnych i poczty oraz serwerami proxy. dump - Wyświetla skrypt konfiguracji. gui - Wyświetla interfejs użytkownika strony sieci web. help - Wyświetla listę poleceń. ping - Testuje poleceniem ping usługę WINS, protokól IP, grupy dyskusyjne, pocztę, serwer proxy DNS i karty. show - Wyświetla informacje o poczcie, grupach dyskusyjnych, serwerach proxy, komputerze, systemie operacyjnym, karcie sieciowej, modemie i kliencie sieci. Aby wyświetlić pomoc dla polecenia, wpisz polecenie, potem spację, a następnie wpisz ?.

NETSH / DIAG

netsh diag - Windows 2000/XP - polecenie Zmiany w kontekście `netsh diag'. / Windows 2000/XP
netsh, diag, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh winsock dump
Wyświetla skrypt konfiguracji.
netsh routing ip delete filter
Usuwa filtr z określonego interfejsu.
netsh interface ipv6 isatap dump
Wyświetla skrypt konfiguracji.
netsh routing ip routerdiscovery uninstall
Usuwa protokół routingu odpowiadający bieżącemu kontekstowi.
netsh ras aaaa help
Wyświetla listę poleceń.
netsh firewall delete allowedprogram
Usuwa konfigurację programu dozwolonego przez zaporę.
... Windows-10
Windows 10 How To

... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To
Zmiany w kontekście `netsh diag'. / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/pl/Windows_XP/netsh/diag.htm
0.156
11822

Aggressive Windows Programme und Anwendungen sofort beenden!

 /

When the Windows 10 gets sluggish and sluggish?

 /

Green Flower on the Windows Desktop!

 /

Can I also use WinPing in my home network on Windows 11, 10, etc.?

 /

Can I define in Windows 8.1 / 10 a program to open multiple file types?

 /

How can I uninstall the DesktopSnowOK from Windows 11, 10, ... ?

 /

Is it possible to open only two directorys and not 4 Explorer for Windows OS?

 /

Can I activate BitLocker on Windows 8 / 10 for the Drive Encryption (start, open, modify)?

 /

How can I print only the directory tree / directory structure?

 /

Virtual pointer stick, good for projectors and PowerPoint!

 /

Screensavers prevent under Windows 11, 10, 8.1, ...!

 /

Kann ich Ordnerverknüpfungen im Startmenü unter Windows 11 hinzufügen?

 /