netsh » diag

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh diag ? Dostępne są następujące polecenia: Polecenia w tym kontekście: ? - Wyświetla listę poleceń. connect - Łączy z serwerami grup dyskusyjnych i poczty oraz serwerami proxy. dump - Wyświetla skrypt konfiguracji. gui - Wyświetla interfejs użytkownika strony sieci web. help - Wyświetla listę poleceń. ping - Testuje poleceniem ping usługę WINS, protokól IP, grupy dyskusyjne, pocztę, serwer proxy DNS i karty. show - Wyświetla informacje o poczcie, grupach dyskusyjnych, serwerach proxy, komputerze, systemie operacyjnym, karcie sieciowej, modemie i kliencie sieci. Aby wyświetlić pomoc dla polecenia, wpisz polecenie, potem spację, a następnie wpisz ?.

NETSH / DIAG


Quick - Link:
Windows-10


... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To


Windows 10 How To


... Windows 11 How To
... Windows 10 FAQZmiany w kontekście `netsh diag'. / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/pl/Windows_XP/netsh/diag.htm
0.092
11822
Desktop Symbole und Verknüpfungen werden bei Windows 10 / 11 nicht angezeigt? Zwangsabschaltung vom Computer einleiten, aber wie? Windows 10 Clipboard is broken, what did I do wrong? Change or update the email password in MS Outlook! How can I print only the directory tree / directory structure? How do I get letters with accented characters / accents in Microsoft Word? Hilfe Windows 10/11 hat keine Fax und Scan Funktion? Excel day time treat text and add days to it, but how? Does printing the directories work in all Windows operating systems? Can I use the bugs commercially on my office PC?(0)