NETSH - Windows XP/2000

netsh » diag

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh diag ? K dispozici jsou následující příkazy: Příkazy v tomto kontextu: ? - Zobrazí seznam příkazů. connect - Připojení k diskusnímu serveru, poštovnímu serveru a serveru proxy dump - Zobrazí konfigurační skript. gui - Zobrazí uživatelské rozhraní webové stránky. help - Zobrazí seznam příkazů. ping - Příkaz ping na WINS, IP, diskusní server, poštovní server, server proxy, DNS a na adaptéry show - Informace týkající se poštovního serveru, diskusního serveru, serveru proxy, počítače, operačního systému, síťového adaptéru, modemu a sítě Nápovědu pro příkaz zobrazíte zadáním příkazu následovaného mezerou a textem ?.

NETSH / DIAG

netsh diag - Windows 2000/XP - Příkazy Změny kontextu `netsh diag'. / Windows 2000/XP
netsh, diag, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh bridge set
Nastaví konfigurační informace.
netsh routing ip dnsproxy set global
Změní globální parametry serveru DNS proxy.
netsh interface ipv6 set
Nastaví konfigurační informace.
netsh routing ip show boundary
Zobrazí nakonfigurované mezní hodnoty oborů vícesměrového vysílání.
netsh ras aaaa show authentication
Zobrazí stávajícího zprostředkovatele ověřování.
netsh firewall set logging
Nastaví konfiguraci protokolování brány firewall.
... Windows-10
Windows 10 How To

... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To
Změny kontextu `netsh diag'. / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/cz/Windows_XP/netsh/diag.htm
0.14
11546

Repair Corrupted Windows 11, 10, ... System with simple cmd.exe Commands, can I do?

 /

Compare images from a directory with another directory!

 /

Clone one Explorer in Quad-Explorer on Windows 10, ... and Server!

 /

Windows 11 and 10 remove frequent directorys from explorer (quick access)?

 /

Clear the temporary Windows 10/11 folder!

 /

Steigern Sie die Energieeffizienz unter Windows 11, 10, 8.1 Desktop- und Server- Systemen!

 /

Prüfen, ob der installierte Drucker-Treiber unter Windows 7/8.1/10 entfernt wurde, aber wie?

 /

What do I need admin rights to close / quit programs with Process-KO?

 /

Microsoft Visual Studio 2010 / 2017 Professional Trial, 30 to 90 days!

 /

Warum kein FingerWeg mehr sondern ThisIsMyFile?

 /

Suchergebnis, Listenansicht vom Windows 8.1, 10 Explorer exportieren und drucken (xls, csv, txt. html) ?

 /

Why is the font not printed correctly under Windows 11 and 10?

 /