netsh » diag

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh diag ? Følgende kommandoer er tilgjengelige: Kommandoer i denne konteksten: ? - Viser en liste over kommandoer. connect - Kobler til nyheter, e-post og proxy-servere. dump - Viser et konfigurasjonsskript. gui - Viser brukergrensesnittet for Web-siden. help - Viser en liste over kommandoer. ping - Pinger WINS, IP, News, Mail, Proxy DNS og kort. show - Viser informasjon om e-post, nyheter, proxy, datamaskin, operativsystem, nettverkskort, modem og nettverksklient. Får å se Hjelp for en kommando, skriver du kommandoen etterfulgt av et mellomrom og deretter ?.

NETSH / DIAG


Quick - Link:
netsh routing ip dnsproxy set global
Angir globale DNS-proxyparametere.
netsh interface ipv6 set
Angir konfigurasjonsinformasjon.
netsh ras aaaa show authentication
Viser gjeldende godkjenningstilbyder.
netsh firewall set logging
Angir loggkonfigurasjon for brannmur.
netsh routing ip ospf add routefilter
Legger til OSPF-rutefilter.
Windows-10


... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To


Windows 10 How To


... Windows 11 How To
... Windows 10 FAQEndrer til konteksten "netsh diag". / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/no/Windows_XP/netsh/diag.htm
0.062
12735
Where is the Windows Subsystem for Linux on Windows 11? Keyboard shortcuts to re-start / close Windows programs? Meine externe USB Festplatte funktioniert am USB HUB nicht, warum? Wie finde ich die quicktextpaste.ini (zum Erstellen einer Sicherung)? Rename recycle bin on windows 11? Is there a way to change the background which is currently Black? Windows 11 parallel to 10, how can I switch between them!? Windows 11 Home or Pro Version? How can I activate / deactivate the mouse trails in Windows 11? Use timestamps from a specific windows file or folder!(0)