NETSH - Windows XP/2000

netsh » routing » ip » relay

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh routing ip relay ? Følgende kommandoer er tilgjengelige: Kommandoer i denne konteksten: ? - Viser en liste over kommandoer. add - Legger en konfigurasjonsoppføring til i en tabell. delete - Sletter en konfigurasjonsoppføring fra en tabell. dump - Viser et konfigurasjonsskript. help - Viser en liste over kommandoer. install - Installerer rutingsprotokollen som svarer til gjeldende kontekst. set - Angir konfigurasjonsinformasjon. show - Viser informasjon. uninstall - Fjerner rutingsprotokollen som svarer til gjeldende kontekst. Får å se Hjelp for en kommando, skriver du kommandoen etterfulgt av et mellomrom og deretter ?.

NETSH / ROUTING / IP / RELAY

netsh routing ip relay - Windows 2000/XP - kommando Endrer til konteksten "netsh routing ip relay". / Windows 2000/XP
netsh, routing, ip, relay, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh routing ip dnsproxy install
Installerer rutingsprotokollen som svarer til gjeldende kontekst.
netsh interface ipv6 renew
Starter IPv6-grensesnitt p? nytt.
netsh routing ip set scope
Angir navnet til et multicast-omr?de.
netsh ras aaaa show accounting
Viser gjeldende kontobehandlingstilbyder.
netsh firewall set allowedprogram
Angir konfigurasjon for brannmurtillatte programmer.
netsh routing ip ospf add protofilter
Legger til OSPF-protokollfilter.
... Windows-10
Windows 10 How To

... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To
Endrer til konteksten "netsh routing ip relay". / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/no/Windows_XP/netsh/routing/ip/relay.htm
0.156
16298

How can i start with a favorite setting for explorer views from Desktop?

 /

Was ist eine Subdomain, ist es ein Unterordner?

 /

So übersetzen Sie DesktopOK in Ihrer Sprache!

 /

Auto create system restore points in Windows 8.1 / 10, can I enable/turn off and/or adjust?

 /

Hilfe ich kann die Corona-App nicht finden, installieren, downloaden!

 /

Can I print all lists and directory contents from the Explorer view on Windows 11, 10, ...?

 /

Install fonts via Microsoft Store Windows 10 / 11!

 /

Wo ist bitte die Zeichentabelle in Windows-7? Ich will ein Sonderzeichen einfügen!

 /

Externes Laufwerk vom Defender Virus Scan ausschließen!

 /

System Reparatur Datenträger für Windows 10 erstellen!

 /

What is a separator?

 /

How to activate the quick start of Windows 11?

 /