NETSH - Windows XP/2000

netsh » routing » ip » relay » set

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh routing ip relay set ? Følgende kommandoer er tilgjengelige: Kommandoer i denne konteksten: set global - Angir globale parametere for DHCP Relay-agent set interface - Oppdaterer konfigurasjonen av DHCP Relay Agent på grensesnittet.

NETSH / ROUTING / IP / RELAY / SET

netsh routing ip relay set - Windows 2000/XP - kommando Angir konfigurasjonsinformasjon. / Windows 2000/XP
netsh, routing, ip, relay, set, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh routing ip rip install
Installerer rutingsprotokollen som svarer til gjeldende kontekst.
netsh p2p pnrp diagnostics ping host
Pinger en node basert p? adresse.
netsh diag ping mail
Pinge Outlook Express-e-postserveren.
netsh routing ip igmp show proxygrouptable
Viser IGMP-vertsgruppetabell for et IGMP-proxy-grensesnitt
netsh interface ipv6 show teredo
Viser Teredo-tjenestetilstand.
netsh routing ipx dump
Viser et konfigurasjonsskript.
... Windows-10
Windows 10 How To

... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To
Angir konfigurasjonsinformasjon. / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/no/Windows_XP/netsh/routing/ip/relay/set.htm
0.202
14849

Windows NET-Framework Downloaden 2.0, 3.5, 4.0!

 /

Use Disk Cleanup in Windows 10 and 11 for unnecessary files, how to?

 /

Save individual columns plus file explorer views under Win 10, 8.1, ...!

 /

Lösche alle Dateien ausser Jüngste per Befehlszeile, Script oder CMD.EXE?

 /

Set files to status hidden on Windows 11 or 10!

 /

Wie kann ich die Windows Versionsnummer auf dem Desktop Anzeigen lassen?

 /

Burn a CD or DVD from an ISO file on Windows-7?

 /

PowerShell desktop shortcut on Windows 11!

 /

Where can I find the quick settings in Windows 11?

 /

Run Command Dialog in all Windows OS (10, 8.1, Seven)?

 /

Regedit.exe Programmbefehler, bzw. Programmargumente?

 /

Turn off the Explorer List View file grouping in the File-Manager!

 /