NETSH - Windows XP/2000

netsh ğ routing ğ ip ğ relay

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh routing ip relay ? Aşağıdaki komutlar kullanılabilir: Bu içerikteki komutlar: ? - Komutların bir listesini gösterir. add - Bir yapılandırma girişini tabloya ekler. delete - Bir yapılandırma girişini tablodan siler. dump - Bir yapılandırma komut dosyasını gösterir. help - Komutların bir listesini gösterir. install - Geçerli içeriğe karşılık gelen yönlendirme iletişim kuralını yükler. set - Yapılandırma bilgilerini belirler. show - Bilgi gösterir. uninstall - Geçerli içeriğe ait yönlendirme iletişim kuralını kaldırır. Bir komut için yardımı görünütlemek için, komutu yazın ve ardından bir boşluktan sonra ? yazın.

NETSH / ROUTING / IP / RELAY

netsh routing ip relay - Windows 2000/XP - Komutları `netsh routing ip relay' içeri?inde yap?lan de?işiklikler. / Windows 2000/XP
netsh, routing, ip, relay, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh routing ip dnsproxy install
Geçerli içeri?e karş?l?k gelen yönlendirme iletişim kural?n? yükler.
netsh interface ipv6 renew
IPv6 arabirimlerini yeniden başlat?r.
netsh routing ip set scope
Bir çok noktaya yay?n kapsam?n?n ad?n? belirler.
netsh ras aaaa show accounting
Geçerli hesap sa?lay?c?s?n? gösterir.
netsh firewall set allowedprogram
Güvenlik duvar? taraf?ndan izin verilen program
netsh routing ip ospf add protofilter
OSPF iletişim kurallar? süzgecini ekler.
... Windows-10
Windows 10 How To

... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To
`netsh routing ip relay' içeri?inde yap?lan de?işiklikler. / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/tr/Windows_XP/netsh/routing/ip/relay.htm
0.14
16833

Ho to use the IP-Telephone on Windows-PC and free or cheap?

 /

Right Q-Dir Version!

 /

You don't want to say that it's better than Adobe Photoshop?

 /

Restore Desktop Icons Problem in Desktop-OK and Overwrite!

 /

How can i enable the admin account in Windows 8.1 or 10?

 /

Welche CPU hat mein Windows-PC?

 /

Wie kann man Apps aus dem Windows-10-Startmenü entfernen?

 /

Ich habe gesehen, dass es einen Download gibt für windows xp boot.ini repair.

 /

Writing notes with Windows 10/11 is easy!

 /

Difference between favorites and bookmarks?

 /

Change from focus to another Quaq Explorer View on Windows 11, 10, 8.1, ...!

 /

Was sind Favoriten?

 /