NETSH - Windows XP/2000

netsh ğ routing ğ ip ğ relay

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh routing ip relay ? Aşağıdaki komutlar kullanılabilir: Bu içerikteki komutlar: ? - Komutların bir listesini gösterir. add - Bir yapılandırma girişini tabloya ekler. delete - Bir yapılandırma girişini tablodan siler. dump - Bir yapılandırma komut dosyasını gösterir. help - Komutların bir listesini gösterir. install - Geçerli içeriğe karşılık gelen yönlendirme iletişim kuralını yükler. set - Yapılandırma bilgilerini belirler. show - Bilgi gösterir. uninstall - Geçerli içeriğe ait yönlendirme iletişim kuralını kaldırır. Bir komut için yardımı görünütlemek için, komutu yazın ve ardından bir boşluktan sonra ? yazın.

NETSH / ROUTING / IP / RELAY

netsh routing ip relay - Windows 2000/XP - Komutları `netsh routing ip relay' içeri?inde yap?lan de?işiklikler. / Windows 2000/XP
netsh, routing, ip, relay, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh routing ip dnsproxy install
Geçerli içeri?e karş?l?k gelen yönlendirme iletişim kural?n? yükler.
netsh interface ipv6 renew
IPv6 arabirimlerini yeniden başlat?r.
netsh routing ip set scope
Bir çok noktaya yay?n kapsam?n?n ad?n? belirler.
netsh ras aaaa show accounting
Geçerli hesap sa?lay?c?s?n? gösterir.
netsh firewall set allowedprogram
Güvenlik duvar? taraf?ndan izin verilen program
netsh routing ip ospf add protofilter
OSPF iletişim kurallar? süzgecini ekler.
... Windows-10
Windows 10 How To

... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To
`netsh routing ip relay' içeri?inde yap?lan de?işiklikler. / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/tr/Windows_XP/netsh/routing/ip/relay.htm
0.155
16833

What is a VeraCrypt container?

 /

Wasserzeichen?

 /

Deactivate / activate widgets on Windows 11!

 /

Automatically log in to Windows 11 / Autologin?

 /

Command line to customize the drive label of a drive!

 /

What is a phobia?

 /

Windows 10, 8.1 so wie 7 hat kein Mail und kein Outlook Express, warum!

 /

Add Quad-Explorer to the Windows File Explorer directory context menu!

 /

What is a corrupt driver software under MS Windows OS?

 /

Export to CSV, TXT, HTML, XLS, ... the current Explorer view in Q-Dir!

 /

Printer Management, Printer Server, Driver, Printers Connections under Windows 11 and 10!

 /

OneDrive.exe - Ungültiges Bild unter Windows 11 und 10!

 /