netsh » routing » ipx » rip

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh routing ipx rip ? Følgende kommandoer er tilgængelige: Kommandoer i denne kontekst: ? - Viser en liste over kommandoer. add - Føjer en konfigurationspost til en liste over poster. delete - Sletter en konfigurationspost fra listen med poster. dump - Viser et konfigurationsscript. help - Viser en liste over kommandoer. set - Indstiller konfigurationsoplysninger. show - Viser konfigurationsoplysninger. For at se hjælp til en kommando skal du skrive kommandoen efterfulgt af et mellemrum og derefter skrive ?.

NETSH / ROUTING / IPX / RIP


Quick - Link:
Windows-10


... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To


Windows 10 How To


... Windows 11 How To
... Windows 10 FAQ?ndringer til 'netsh routing ipx rip'-konteksten. / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/dk/Windows_XP/netsh/routing/ipx/rip.htm
0.109
15492
Farbige Alternative zur cmd.exe Konsole! Should I also use other Internet Explorer? Change from focus to another Quaq Explorer View on Windows 11, 10, 8.1, ...! Wie finde ich Bilder mit Find.Same.Images.OK! Explorer 4 X for all Windows 11, 10, ... etc. User, Admins and Novice! The alternative test page printout for all Windows 11, 10, ...  OS! Die Windows Maus Bälle, die oft mit Eiern verwechselt werden! Add spell checker more languages ??in Edge? Easily shrink the size of a Digital Photo! Bitte.Wenden countdown APP with playlist for Windows and Android!!(0)