netsh » routing » ipx

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh routing ipx ? Følgende kommandoer er tilgængelige: Kommandoer i denne kontekst: ? - Viser en liste over kommandoer. add - Føjer en konfigurationspost til en liste over poster. delete - Sletter en konfigurationspost fra listen med poster. dump - Viser et konfigurationsscript. help - Viser en liste over kommandoer. netbios - Ændringer til 'netsh routing ipx netbios'-konteksten. rip - Ændringer til 'netsh routing ipx rip'-konteksten. sap - Ændringer til 'netsh routing ipx sap'-konteksten. set - Indstiller konfigurationsoplysninger. show - Viser konfigurationsoplysninger. update - Opdaterer autostatiske ruter på en grænseflade. Følgende underkontekster er tilgængelige: netbios rip sap For at se hjælp til en kommando skal du skrive kommandoen efterfulgt af et mellemrum og derefter skrive ?.

NETSH / ROUTING / IPX


Quick - Link:
netsh interface ipv6 delete address
Sletter en IPv6-adresse fra en gr?nseflade.
netsh p2p pnrp peer show convertedname
Konverterer fra peer-navne til DNS-navne og omvendt.
netsh diag show modem
Viser alle modemer.
netsh routing ip nat delete ftp
Deaktiver FTP-proxy.
netsh interface portproxy help
Viser en liste over kommandoer.
Windows-10


... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To


Windows 10 How To


... Windows 11 How To
... Windows 10 FAQ?ndringer til 'netsh routing ipx'-konteksten. / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/dk/Windows_XP/netsh/routing/ipx.htm
0.093
14411
Overview of all installed and not installed fonts on Windows 11, 10, ... OS! 3D benchmark on and for all MS Windows OS! The Quad Explorer on Windows 10/11 as a portable app in the Startup directory! Remove notes tool from MS Windows via apps and features! Improve horizontal scrolling with the mouse wheel! The alternative short notes Sticky Notes without Microsoft Store Windows 10! Registerkarten für die cmd.exe und powershell.exe! See the full load on the new CPU and watch it in the Windows 11/10 Task Manager! Add spell checker more languages ??in Edge? Quickly execute a ping command through CTRL!(0)