NETSH - Windows XP/2000

netsh » routing » ip » routerdiscovery

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh routing ip routerdiscovery ? Følgende kommandoer er tilgængelige: Kommandoer i denne kontekst: ? - Viser en liste over kommandoer. add - Føjer en konfigurationspost til en tabel. delete - Sletter en konfigurationspost fra en tabel dump - Viser et konfigurationsscript. help - Viser en liste over kommandoer. set - Indstiller konfigurationsoplysninger. show - Viser oplysninger. uninstall - Fjerner den routingprotokol, der svarer til den aktuelle kontekst. For at se hjælp til en kommando skal du skrive kommandoen efterfulgt af et mellemrum og derefter skrive ?.

NETSH / ROUTING / IP / ROUTERDISCOVERY

netsh routing ip routerdiscovery - Windows 2000/XP - Kommandoer ?ndringer til 'netsh routing ip routerdiscovery'-konteksten. / Windows 2000/XP
netsh, routing, ip, routerdiscovery, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh ras show authtype
Viser de godkendelsestyper, som er aktiveret i ?jeblikket.
netsh interface ip show udpconn
Viser UDP-forbindelser.
netsh routing ip rip add announcefilter
F?jer et filter til ruter, som er annonceret p? en gr?nseflade.
netsh p2p pnrp cloud show names
Viser navne, der er registreret lokalt.
netsh diag dump
Viser et konfigurationsscript.
netsh routing ip igmp dump
Viser et konfigurationsscript.
... Windows-10
Windows 10 How To

... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To
?ndringer til 'netsh routing ip routerdiscovery'-konteksten. / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/dk/Windows_XP/netsh/routing/ip/routerdiscovery.htm
0.186
19110

How big is MS Windows 11 OS after installation?

 /

Drucken - Laufwerke, Verzeichnisse , Dateien in der Console!

 /

Can I change the file format from rar to zip?

 /

Can I displays the folder size in Explorer-Views, file extension?

 /

Dragging doesn"t work at all when dragging from a network (mapped) drive!

 /

Where is the folder of Windows 11/10 wallpapers!

 /

Einfaches Beispiel der Nutzung von der Bildvergleichssoftware!

 /

What does WOW64 mean for Windows 11, 10, 8.1, ... the MS operating systems?

 /

Quick visual overview of all installed fonts!

 /

Activate additional clocks / times in the Windows 11 taskbar!

 /

Möglichkeiten herauszufinden, wie viele Kerne Ihre CPU hat?

 /

Hello, how does it work Auto Words in MS Office Word?

 /