NETSH - Windows XP/2000

netsh » routing » ip » routerdiscovery » help

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh routing ip routerdiscovery help ? Format: help Bemærkninger: Viser en liste over kommandoer.

NETSH / ROUTING / IP / ROUTERDISCOVERY / HELP

netsh routing ip routerdiscovery help - Windows 2000/XP - Kommandoer Viser en liste over kommandoer. / Windows 2000/XP
netsh, routing, ip, routerdiscovery, help, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh routing ip nat add addressrange
Tilf?jer et adresseomr?de i NAT-gr?nsefladens adressegruppe.
netsh interface portproxy add v6tov4
Tilf?jer en port, der skal lyttes p?, som IPv6 og proxy skal bruge til at oprette forbindelse til via IPv4.
netsh routing ipx netbios delete nbname
Sletter et NETBIOS-navn fra listen med NETBIOS-navne.
netsh ras ip set access
Bestemmer om klienter har afgang udover
netsh interface ip delete
Sletter en konfigurationspost fra en tabel
netsh routing ip ospf uninstall
Fjerner den routingprotokol, der svarer til den aktuelle kontekst.
... Windows-10
Windows 10 How To

... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To
Viser en liste over kommandoer. / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/dk/Windows_XP/netsh/routing/ip/routerdiscovery/help.htm
0.155
17144

Remove My magazine from home screen start on the Android smart phone!

 /

Ändern Sie die Desktop-Ameisen um in z.B. weiße Farbe!

 /

Doppelklicken auf eine freie Stelle, eine Ebene nach oben navigieren!

 /

After Windows 10/11 Auto Update problems with FireFox browser, why?

 /

How long does it take to install Windows 10 (download)?

 /

GetWindowText Error message?

 /

Size in Giga, Mega, Kilo and Bytes directorys and files!

 /

Read / display the Windows license key via command line no hack!

 /

Mouse balls for the mouse pointer on Windows 11, 10, ... Desktop or MS Server OS!

 /

Difference delete, delete plus, overwrite X times?

 /

Zurück zu Windows 10 von Windows 11?

 /

Schneewittchen Windows Desktop Uhr!

 /