NETSH - Windows XP/2000

netsh » routing » ip » routerdiscovery

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh routing ip routerdiscovery ? Følgende kommandoer er tilgjengelige: Kommandoer i denne konteksten: ? - Viser en liste over kommandoer. add - Legger en konfigurasjonsoppføring til i en tabell. delete - Sletter en konfigurasjonsoppføring fra en tabell. dump - Viser et konfigurasjonsskript. help - Viser en liste over kommandoer. set - Angir konfigurasjonsinformasjon. show - Viser informasjon. uninstall - Fjerner rutingsprotokollen som svarer til gjeldende kontekst. Får å se Hjelp for en kommando, skriver du kommandoen etterfulgt av et mellomrom og deretter ?.

NETSH / ROUTING / IP / ROUTERDISCOVERY

netsh routing ip routerdiscovery - Windows 2000/XP - kommando Endrer til konteksten "netsh routing ip routerdiscovery". / Windows 2000/XP
netsh, routing, ip, routerdiscovery, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh ras show authtype
Viser godkjenningstyper som er aktiverte.
netsh interface ip show udpconn
Viser UDP-tilkoblinger.
netsh routing ip rip add announcefilter
Legger til et filter for ruter som annonseres p? et grensesnitt.
netsh p2p pnrp cloud show names
Viser lokalt registrerte navn.
netsh diag dump
Viser et konfigurasjonsskript.
netsh routing ip igmp dump
Viser et konfigurasjonsskript.
... Windows-10
Windows 10 How To

... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To
Endrer til konteksten "netsh routing ip routerdiscovery". / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/no/Windows_XP/netsh/routing/ip/routerdiscovery.htm
0.171
19646

System administrator Windows 11/10, how to activate the full admin account?

 /

Auto Shutdown in Windows 8, 8.1, 10, 11 (automatisch herunterfahren)!

 /

Quickly Change Current Time on you Windows 10/11!

 /

Smart screen and upgrade problem with Win-10!

 /

Does the registration work with Win 11 even excluding an internet connection!

 /

Log in to www.yahoo.com, crack the password, or register for FreeMail?

 /

Detect the Folder Size, File Number and Folder Count!

 /

Manage your own files in all four Explorer views!

 /

Change Mouse Pointer and Cursor size on Windows-10/11, (smaller, larger)?

 /

Start system resources check and diagnostic tool for RAM on all Windows 11, 10, 7!

 /

Was sind Tabellenkalkulationen?

 /

What are the system requirements for Windows 11?

 /