NETSH - Windows XP/2000

netsh » ras » add

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh ras add ? Følgende kommandoer er tilgængelige: Kommandoer i denne kontekst: add authtype - Tilføjer godkendelsestyper, som RAS-serveren vil forhandle om. add link - Føjer til listen over linkegenskaber, som PPP vil forhandle om add multilink - Føjer til listen over multilink-typer, som PPP vil forhandle om add registeredserver - Registrerer den angivne Windows 2000-computer som en RAS-server i Active Directory på det angivne domæne.

NETSH / RAS / ADD

netsh ras add - Windows 2000/XP - Kommandoer Tilf?jer poster i en tabel. / Windows 2000/XP
netsh, ras, add, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh bridge show adapter
Viser de kort, der er konfigureret som en enkelt bro.
netsh routing ip dnsproxy show global
Viser DNS-proxykonfiguration.
netsh interface ipv6 set interface
?ndrer konfigurationsparametrene for gr?nsefladen.
netsh routing ip show interface
Viser oplysninger om gr?nsefladen.
netsh ras add authtype
Tilf?jer godkendelsestyper, som RAS-serveren vil forhandle om.
netsh firewall set opmode
Indstiller funktionel konfiguration for firewall.
... Windows-10
Windows 10 How To

... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To
Tilf?jer poster i en tabel. / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/dk/Windows_XP/netsh/ras/add.htm
0.14
11626

Can I find Windows 10 Update Version on my PC 21H1, 20H2?

 /

How do I download all of my Facebook data?

 /

Anonymous or private browsing on Windows!

 /

Easy Open Duplicate of Picture or Delete it!

 /

Download Free alternative command prompt for Windows 11, 10, ...!

 /

Can I continue to use the desktop calendar under Windows 11?

 /

With the stress test, load only the graphics card, can I?

 /

Print - drives, directories, files in the console!

 /

Verwalten Sie Wiedergabe- und Aufnahmegeräte unter Windows 11!

 /

Split, format, shrink new hard drive step by step ...!

 /

Temporarily stop the hibernation of your Windows 11, 10, ... PC!

 /

What are the advantages and disadvantages of exFat in Windows 10, 8.1, 7, ...?

 /