netsh » ras » add

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh ras add ? K dispozici jsou následující příkazy: Příkazy v tomto kontextu: add authtype - Přidá typy ověření, o kterých bude server RAS vyjednávat. add link - Přidá na seznam vlastností propojení, o kterých bude jednat PPP add multilink - Přidá na seznam typů vícenásobného spojení, o kterých bude vyjednávat protokol PPP add registeredserver - Zaregistruje určitý počítač se systémem Windows 2000 jako server RAS v aktivním adresáři určité domény.

NETSH / RAS / ADD


Quick - Link:
netsh routing ip dnsproxy show global
Zobrazí konfiguraci serveru DNS proxy.
netsh interface ipv6 set interface
Změní parametry konfigurace rozhraní.
netsh routing ip show interface
Zobrazí informace o rozhraní.
netsh routing ip ospf delete area
Odstraní určenou oblast
Windows-10


... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To


Windows 10 How To


... Windows 11 How To
... Windows 10 FAQPřidá položky do tabulky. / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/cz/Windows_XP/netsh/ras/add.htm
0.061
11936
Change Windows 11 keyboard via keyboard shortcut? System info in Windows 11 to see important information! Clean up TEMP quickly on Windows 11! Wrong calendar week under Windows 11, 10, ... is displayed? Show folder size in the status bar! Eject CD from the drive, problem solving desktop shortcut! Easily find and remove duplicate images is convenient! E-Mai-Kontoname unter Windows 11 ändern? Keep the Mouse Speed on all Windows OS! Windows 11 MS Paint in the start menu!(0)