NETSH - Windows XP/2000

netsh » routing » ipx » set

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh routing ipx set ? K dispozici jsou následující příkazy: Příkazy v tomto kontextu: set filter - Aktualizuje filtr paketů v seznamu filtrů. set global - Aktualizuje globální konfiguraci IPX. set interface - Aktualizuje konfiguraci IPX na rozhraní. set staticroute - Aktualizuje statickou trasu ve směrovací tabulce. set staticservice - Statickou službu aktualizuje v tabulce statických služeb.

NETSH / ROUTING / IPX / SET

netsh routing ipx set - Windows 2000/XP - Příkazy Nastaví konfigurační informace. / Windows 2000/XP
netsh, routing, ipx, set, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh interface ipv6 reset
Obnoví stav konfigurace protokolu IPv6.
netsh routing ip show
Zobrazí informace
netsh ras aaaa show acctserver
Zobrazí servery společnosti RADIUS, které se používají k účtování.
netsh firewall set icmpsetting
Nastaví konfiguraci protokolu ICMP v nastavení brány
netsh routing ip ospf add range
Přidá rozsah pro určené ID oblasti.
netsh interface show interface
Zobrazí rozhraní.
... Windows-10
Windows 10 How To

... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To
Nastaví konfigurační informace. / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/cz/Windows_XP/netsh/routing/ipx/set.htm
0.14
14415

Wo ist der Autostart-Ordner in Windows 8.1, bzw. 8?

 /

Windows 11 Terminal APP command prompt as default!

 /

Automatic completion in the Windows 11, 10, ... run dialog registry entry!

 /

Change Windows 11, 10, ... time zone via Terminal, Powershell, command prompt!

 /

What is a special character?

 /

The difference between package and parcel?

 /

Keyboard shortcuts for the command prompt under Windows 11, 10, 8.1, ...!

 /

Wie benutze ich dieses Pixel Abfrage Tool auf MS Windows 11, 10, ... OS?

 /

Wie kann ich die meisten Corona Viren eliminieren?

 /

How can I activate Windows 7 via phone system?

 /

How can I change the administrator,  Windows 8.1 / 10 (user account)?

 /

Brauche ich HDMI 2.1 oder nicht?

 /